Čerpacia stanica odpadovej vody AmaDS3 so systémom na oddeľovanie pevnej hmoty

Čerpacia stanica odpadovej vody AmaDS3  s integrovaným systémom na oddeľovanie pevnej hmoty predstavuje spojenie spoľahlivej prevádzky s vynikajúcou účinnosťou. Upchatiu sa prakticky predchádza vďaka vstupným separátorom, ktoré chránia čerpadlá pred hrubou hmotou.

AmaDS³ waste water pump station with solids separation system Čerpacia stanica odpadovej vody AmaDS³ so systémom na oddeľovanie pevnej hmoty

Čerpacia stanica odpadovej vody AmaDS³  je vhodná na použitie v oblasti:

  • Prepravy mestskej a priemyselnej odpadovej vody
  • Kanalizácie hotelov, nemocníc, táborísk, atď.

Čerpacia stanica odpadovej vody AmaDS³ funguje nasledovne:

Fáza prítoku

Vďaka patentovanému systému na oddeľovanie pevnej hmoty sa z odpadovej vody oddeľuje pevná hmota, ktorá sa dočasne ukladá v separátoroch. Cez čerpadlá prúdi iba vopred upravená odpadová voda, ktorá neobsahuje hrubú hmotu.

Proces čerpania

Vopred upravená odpadová voda sa čerpá cez separátory pevnej hmoty v opačnom smere a unáša pevnú hmotu von zo separátorov a do vypúšťacieho potrubia. Pomocou tohto procesu sa separátory pevnej hmoty a čerpadlá čistia a pripravujú na ďalšiu fázu prítoku.

Výhody čerpacej stanice odpadovej vody AmaDS³

Hospodárnosť

Čerpadlá s menším voľným priechodom, než sa zvyčajne požaduje, majú v porovnaní s tradičnými čerpacími stanicami odpadovej vody vyššiu účinnosť a pomáhajú šetriť energiu.

Odolnosť voči opotrebovaniu

Čerpadlá sú chránené pred hrubou hmotou pomocou systému na oddeľovanie pevnej hmoty, čím sa obmedzuje opotrebovanie a zvyšuje využiteľnosť zariadenia.

Spoľahlivá a bezpečná prevádzka

Za sucha inštalovaný systém je zatvorený a plynotesný, takže ponúka hygienické pracovné podmienky a vysokú úroveň spoľahlivosti a bezpečnosti.

Ďalšie aplikácie

Keďže sa používajú čerpadlá s menším voľným priechodom, dá sa dosiahnuť vysoká výtlačná výška pomocou jednej čerpacej stanice. To znamená, že čerpacia stanica odpadovej vody AmaDS³ je vhodná na použitie v kanalizačných systémoch s čerpaním na dlhé vzdialenosti. V staniciach AmaDS³ sa na prepravu surových splaškov môže inštalovať množstvo hydraulických systémov a rotorov, ktoré by bežne neboli vhodné na manipuláciu so surovými splaškami.

Jednoduchá údržba

Vďaka tomu, že všetky dôležité komponenty majú aj záložný komponent, je možné vykonávať servis a údržbu aj počas prevádzky. K separátorom pevnej hmoty, ktoré sú umiestnené externe, je jednoduchý prístup, čo výrazne zjednodušujú práce údržby.

Additional Information

2-Page Leaflet AmaDS³

AmaDS³ Waste Water Pump Station with Solids Separation System

2-Page Leaflet AmaDS³