Optimálne riešenie pre zaobchádzanie s komunálnou odpadovou vodou

KSB ponúka ucelené riešenia v technike odpadovej vody. Najmodernejšie čerpadlá pre odpadovú vodu, armatúry a systémy zaručujú, že zaobchádzanie s odpadovou vodou bude bez problémov.

Waste_Water_transport_img Všade, kde sú potrebné v budovách v priemyselných závodoch, v protipovodňových zariadeniach čerpacie zariadenia, KSB systémy a koncepcie vždy zabezpečujú optimálne riešenie.

KSB produkty pre odpadové vody je možné použiť v nasledovných aplikáciách:

  • Odpadové vody/splaškové vody
  • Odpadové vody
  • Splaškové prečerpávacie stanice
  • Prečerpávacie stanice odpadových vôd
  • Dažďové vody
  • Čerpacie stanice dažďových vôd


PREJDITE NA KATALÓG VÝROBKOV

Pump_station_img

Čerpacie stanice odpadovej vody

KSB ponúka čerpacie stanice odpadovej vody pre účely dopravy a úpravy odpadovej vody. Ako hlavné, alebo pomocné čerpacie stanice  spolupracujú v systéme domových komunálnych alebo priemyselných systémoch odpadových vôd.

Pump station Teaser to Čerpacie stanice odpadovej vody
Pumped_drainage_system_img

Čerpací drenážny systém

KSB čerpací drenážny systém umožňuje napojenie jednotlivých objektov na kanalizačný systém.

Pumped drainage system to Čerpací drenážny systém
Stormwater_retention_tank_img

Amajet- systém pre čistenie nádrží pre dažďové vody

KSB Amajet - systém je možné použiť pri čistení nádrží a zásobníkov na dažďovú vodu a zabezpečiť ich ekonomické čistenie.

Viac to Amajet- systém pre čistenie nádrží pre dažďové vody
Abwasserpumpstation mit Feststofftrennsystem AmaDS³

Čerpadlová stanica AmaDS³ na odpadové vody so systémom na odlučovanie pevných látok

Čerpadlová stanica AmaDS³ na odpadové vody so systémom na odlučovanie pevných látok pracuje spoľahlivo a pomáha brániť upchatiu vedenia.

Viac to Čerpadlová stanica AmaDS³ na odpadové vody so systémom na odlučovanie pevných látok
Additional Information
WW_segmentbroschuere

Download

We Chart a Responsible Course

Download3 MB