Amamix ponorné miešadlo – energeticky úsporné miešanie odpadovej vody

Amamix_img Ponorné miešadlo Amamix KSB Amamix ponorné miešadlo zabezpečuje prácu s minimálnym príkonom pri prevzdušňovaní odpadovej vody. Vinikajúci stupeň účinnosti sa dosahuje vďaka optimalizovanej vrtuli.

Aplikácie ponorného miešadla Amamix

 • Kalová nádrž
 • Vyrovnávacie nádrže
 • Nádrže odpadovej vody
 • Zásobné nádrže
 • Vyhnívacie nádrže
 • Zahusťovacie nádrže
 • Prevencia proti zamŕzaniu
 • Nitrifikačné nádrže
 • Denitrifikačné nádrže
 • Biologické odfosfátovacie nádrže
 • Flokulačné nádrže
 • Čerpanie kalov
 • Udržiavanie prúdenia
 • Bioplyn - vyhnívacia nádrž bioplynu (fermentor)
 • Bioplyn - dohnívacia nádrž
 • Bioplyn – kalová nádrž
 • Bioplyn – miešacia nádrž

Výhody miešadiel Amamix

Vynikajúca účinnosť

 • Kompaktné, hydraulicky optimálna konštrukcia
 • Vrtuľa vytvára maximálny tlak pri minimálnej spotrebe energie; konštrukcia zabezpečuje neznečisťovanie miešadla a dlhodobú prevádzku bez údržby.

Dlhé intervaly údržby

 • Zariadenie je samočistitelné
 • Interval výmeny oleja je 2 roky; prevádzková doba Amamixu je 16000 hodín bez výmeny oleja.

Vynikajúca prevádzková spoľahlivosť

 • Motor je kontrolovaný tromi teplotnými senzormi a senzorom vlhkosti
 • Má trojnásobný dynamický tesniaci systém pozostávajúci z dvoch mechanických upchávok (SIC/SIC) a jedného manžetového tesnenia
 • Absolútne vodotesný kábel a nehrdzavejúca káblová spojka chráni motor pred vlhkosťou.
 • Nízke nároky na náhradné diely, ľahká výmena
 • Zameniteľné komponenty a štandardizované diely
 • Zásuvný systém nevyžaduje výmenu súčiastok so špeciálnymi nástrojmi.

Čistá technológia

 • Miešadlo je mazané ekologickým olejom.

Additional Information

2-Page Leaflet

Amamix submersible mixer

Download