Integrácia čerpadiel do riadiacej techniky budov a do systémov riadenia procesov

Automatizačné zariadenia od KSB pre integráciu čerpadiel do riadiacej techniky budov a systémov riadenia procesov, sú kompatibilné so všetkými bežnými systémami zberníc. Vo väčšine prípadov je spojenie dosiahnuté prostrednictvom systému regulacie otáčok PumpDrive.

System with Etanorm PumpDrive
Systém s Etanorm PumpDrive
Heating system with Etaline PumpDrive
Vykurovací systém s Etaline PumpDrive
Movitec PumpDrive with 45 kW motor
Movitec PumpDrive s motorom 45 kW

Okrem digitálnych a analógovych výstupov (0/24V, 4-20mA, atď.) poskytuje riadiaca jednotka, namontovaná na motore čerpadla, alebo blízko čerpadla moduly rozhraní pre všetky bežné systémy zberníc.

 • LON-Bus (Local Operating Network)
  Integrované rozhranie pre pripojenie cez systém regulácie otáčok PumpDrive, namontovaný na motore, bez externého (hradlového) Gateway modulu (voliteľné).
 • Profibus (Process Field Bus)
  Integrované rozhranie s PumpDrive bez externého Gateway modulu.
 • BACnetIP (Building Automation and Control Networks)
  Komunikácia cez PumpDrive, alebo jednotku regulácie hladiny LevelControl (na vyžiadanie).
 • Modbus RTU/RS485
  Integrované rozhranie s LevelControl (voliteľné), alebo komunikácia cez PumpDrive (na vyžiadanie).
 • EtherNet
  Komunikácia cez riadiace jednotky čerpadiel, špecifické pre zákaznika, napr. Hyamaster (na vyžiadanie).

Pripojovacie parametre zbernice

Hlavné parametre sú:

 • Štart/Stop
 • Nastavená hodnota a spätné hlásenie aktuálnej hodnoty riadenej veličiny.
 • Prevádzkové a všeobecne sumárne hlásenie porúch.

Dalšie parametre sú k dispozícii len pre čítanie, alebo pre prístup k zápisu/čítanie. Ich povaha a rozsah závisí na:

 • Type riadiacej jednotky
 • Použitom systéme zbernice
 • Požiadavkách zákaznika

Výhody integrácie čerpadiel do riadiacej techniky budov a do systémov riadenia procesov

 • Ľahké monitorovanie čerpadiel a komponentov integrovaných systémov
 • Je možné získať potenciál pre optimalizáciu energetickej účinnosti a disponibility


Additional Information