Systematické automatizačné riešenia od KSB

Riešenie automatizácie čerpadiel od KSB presvedčuje prevádzkovateľa svojou konzistentnou technickou koncepciou. Jednotné konstrukčné riešenie a uživateľské rozhrania regulačných systémov našich čerpadiel veľmi uľahčujú obsluhu.

 

LevelControl Basic 2
LevelControl Basic 2
Etaline PumpDrive
Etaline PumpDrive
Sewabloc with PumpExpert diagnostic system
Sewabloc s diagnostickým systémom PumpExpert
KSB pumps with LevelControl Basic 2 control unit
Čerpadlá KSB s ovládacou jednotkou LevelControl Basic 2
Etaline PumpDrive – Klimatisierung eines Hotels
Etaline PumpDrive
Movitec PumpDrive
Movitec PumpDrive


Automatizačné riešenia pre čerpadlá ako PumpDrive, LevelControl a Hyamaster uľahčujú prácu takto:

  • Perfektne sa zhodujú s čerpadlami KSB
  • Jednotná konštrukcia
  • Jednotná filozofia obsluhy
  • Jednotné komponenty

Problém s náhradnými dielmi je možné vyriešiť rýchlo a vyžaduje to menej zaškolovania pre servisný a obslužný personál.

Jednoduchý design a uživateľské rozhrania riadiacich systémov čerpadiel významne uľahčujú obsluhu.

Additional Information