Inovačné automatizácie a riešenia pohonov pre optimalizáciu zariadení

Pre nové inštalácie, alebo dovybavenie jestvujúcich zariadení, ponúka KSB nie len správne automatizačné vybavenie pre integráciu do riadiacich systémov budov a systémov pre riadenie procesov, ale tiež software potrebný pre uvedenie čerpadla do prevádzky.

Automatizačné produkty od KSB sú vhodné pre:

  • Integráciu v riadiacich systémoch
  • Dodatočné vybavenie jestvujúcich inštalácií

KSB ponúka široký a flexibilný sortiment výrobkov.
Jednotné konstrukčné prevedenie výrobkov zjednodušuje:

  • Manipuláciu
  • Vzájomnú zameniteľnosť
  • Skladovanie náhradnych dielov
Heating system with Etaline PumpDrive

Integrácia čerpadiel do riadiacej techniky budov a systémov riadiacich procesov

Automatizačné zariadenia od KSB pre integráciu čerpadiel riadiacej techniky budov a systémov riadenia procesov sú kompatibilné so všetkými bežnými systémami zberníc. Vo väčšine prípadov je integrácia čerpadiel implementovaná prostredníctvom systému regulácie otáčok PumpDrive, alebo riadiacich systémov LevelControl alebo Hyamaster.

Viac to Integrácia čerpadiel do riadiacej techniky budov a do systémov riadenia procesov
Heating system with Etabloc PumpDrive

Bezproblémové dovybavenie PumpDrive prináša plnú výhodu potenciálu úspor energie čerpadiel

Dodatočná výbava čerpadiel systémom regulácie otáčok, otvára doteraz nevyužitý potenciál energetických úspor. Vďaka svojej flexibilite môže byť systém inštalovaný bez problémov kedykoľvek.

Viac to Bezproblémové dodatočné vybavenie PumpDrive poskytuje plnú výhodu potenciálu energetických úspor čerpadiel
KSB pumps with LevelControl Basic 2 control unit

Systematické automatizačné riešenie od KSB

Automatizačné riešenie čerpadiel od KSB presvedčuje prevádzkovateľa svojou konzistentnou technickou koncepciou. Jednotné prevedenie a užívateľské rozhrania riadiacich systémov našich čerpadiel, robia ovládanie oveľa ľahším.

Viac to Systematické automatizačné riešenia od KSB
Robot

Automatizační řešení pro armatury od KSB

Velké množství funkcí činí inteligentní jednotky pro ovládání otevírání/zavírání a pozicionéry od KSB vysoce univerzálními. Automatizují všechny typy procesů v četných aplikacích s požadovanou přesností.

Viac to Automatizační řešení pro armatury od KSB

KSB Vám to usnadňuje…

...a nabízí Vám podstatná usnadnění práce se speciálním softwarem. Jednoduše si jej stáhněte nebo objednejte

Viac to KSB Vám to usnadňuje…
Additional Information