Obchodné veľtrhy, výstavy a podujatia

Spoločnosť KSB je zastúpená na všetkých relevantných priemyselných a obchodných veľtrhoch. Odborní zamestnanci v stánkoch spoločnosti KSB poskytujú zákazníkom a záujemcom rady a informácie o všetkých aspektoch spoločnosti.

V tejto sekcii je zákazníkom poskytnutý prehľad obchodných veľtrhov, výstav a ďalších podujatí, na ktorých je zastúpená spoločnosť KSB.

Additional Information