Nová čtyřpalcová ponorná čerpadla z nerezové oceli

Počátkem dubna 2017 uvedla společnost KSB  na trh novou konstrukční řadu ponorných čerpadel. Konstrukční řada UPAchrom-100 je určena pro použití v zásobování vodou a v zavlažování a také v menších zařízeních pro snižování hladiny spodní vody. Maximální dopravní výška je 550 metrů, nejvyšší průtok činí 21.500 litrů za hodinu. Účinnosti hydraulik odpovídají vysokým požadavkům, definovaným směrnicemi ErP, a veškeré hodnoty MEI překračují 0,40. Certifikace pro pitnou vodu podle francouzských (ACS) a amerických (NSF) norem umožňují nasazení v aplikacích pro pitnou vodu. Všechny konstrukční díly čerpadla jsou vyrobeny z nerezové oceli. Agregáty mají robustní konstrukci a jsou schopné čerpat vodu s obsahem pevných látek až do 50 g na krychlový metr. Integrovaná zpětná klapka, příznivá pro proudění, zabraňuje při vypnutí agregátu úplnému vyprázdnění výtlačného potrubí. Tím se snižují možné škody, které by mohly vzniknout zpětným chodem čerpadla. Jako pohony slouží jak vodou plněné motory s vnějším rotorem s maximálním výkonem 7,5 kW, tak i převinutelné ponorné motory s výkony až 18,5 kW pro velmi velké dopravní výšky.

Všechny agregáty jsou díky svým samonástavným axiálním ložiskům a membránám pro vyrovnávání tlaku kompletně bezúdržbové. Velkoryse dimenzovaná mezilehlá ložiska v každém stupni čerpadla zamezují možnému vyosení hřídele. Jejich specifická konstrukce zaručuje optimální mazání ploch ložisek a umožňuje instalaci čerpadla také v šikmé nebo horizontální poloze. Jednoduchá instalace v osvědčeném provedení Bandanker-Design přispívá ke snadnosti údržby. Demontáž lze tudíž provést v nejkratším čase s jen málo manipulacemi. Díky odstupňování velikostí motorů lze volit optimální výkon pohonu pro každé použití. Spojky a příruby pohonů mají připojovací rozměry podle normy NEMA.

MyFlow Drive Nová konstrukční řada ponorných čerpadel UPAchrom 100  © KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

Všetky tlačové správy

Additional Information