Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto webová stránka je prevádzkovaná KSB. KSB si vyhradzuje akékoľvek a všetky práva na a práva vyplývajúce z tohto webu.

Všetky informácie, ďalší obsah a funkcie tohto webu sú poskytované výlučne “tak, ako sú", bez interpretácie, alebo záruky akéhokoľvek druhu a s vylúčením všetkej zodpovednosti, až do úplného rozsahu, dovoleného zákonom.

Prístup na túto webovú stránku a jej využívanie sú na vlastné riziko užívateľa. Okrem prípadov úmyselnej škody, nebude KSB zodpovedať za škody v dôsledku prístupu na a/alebo používanie tejto webovej stránky. V žiadnom prípade nebude KSB ručiť za nepriame, súbežné, náhodné, alebo následné škody.

KSB neakceptuje zodpovednosť a ručenie za obsah, alebo za prístup na akékoľvek webové stránky, odkazujúce na túto webovú stránku. Prístup na a používanie prepojovaných stránok je výlučne na vlastné riziko užívateľa.

Prístup na a používanie tejto webovej stránky sa riadi hmotným právom Spolkovej republiky Nemecko.

Additional Information