Právne informácie

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto webová stránka je prevádzkovaná KSB. KSB si vyhradzuje akékoľvek a všetky práva na a práva vyplývajúce z tohto webu...

Viac to Zrieknutie sa zodpovednosti

Zásady ochrany dát

Vždy, keď užívateľ vstúpi na stránku webu KSB, alebo keď otvorí súbor, uložia sa tieto prístupové dáta automaticky v protokolovom súbore na našom serveri...

Viac to Zásady ochrany dát

Informácie o spoločnosti

Vydavateľ

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.

reprezentovaný konateľom: Zdenek Vavra..

Viac to Informácie o spoločnosti
Additional Information