Distribútori a servisní partneri

V Slovenskej republike sme zastúpení radou kvalifikovaných distribútorov a servisných partnerov, ktorí miestne obsluhujú naše trhy v určených obchodných segmentoch.

Naši partneri zamestnávajú skúsených technikov s vysokými odbornými znalosťami a skúsenosťami s príslušným sortimentom výrobkov KSB.

Pre bližšie informácie kontaktujte naše zastúpenie v Bratislave.

Additional Information