Sťahovanie súborov CAD

Súbory CAD čerpadiel a armatúr môžete sťahovať z webových stránok KSB.

KSB PARTcommunity,
Katalóg výrobkov.

Alternatívne si môžete tiež objednať CD-ROM s CAD výkresmi armatúr (CAD-knižnica pre armatúry).

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte KSB.

Additional Information