Odgovornost podjetja v KSB

KSB je sinonim za aktivno zavezanost socialni odgovornosti v okviru podjetja. Pri našem poslovanju nas vodijo načela trajnosti in pravičnosti pri ravnanju  z ljudmi in z okoljem.

Dan za dnem KSB utrjuje socialno odgovornosti družbe skozi sledeče:

Global Compact

KSB je podpisnica iniciative Združenih narodov (ZN) imenovane Global Compact. Načela, ki jih definirajo ZN, so spodbujanje trajnostnega razvoja in pravičnosti v poslovnem okolju. 

Varovanje okolja

KSB podpira cilje Kjotskega protokola in daje velik poudarek optimalni energetski učinkovitosti tako proizvodov kot tudi tehnologij. Poleg tega sta delovni proces in delovno okolje zasnovana tako, da je potrebno čim manj energije ter surovin.

Varnost in zdravje pri delu 

Da bi zagotovili maksimalno varnost na delovnem mestu, smo pri KSB oblikovali lastne smernice glede okolja, zdravja in varnosti (EHS), obenem pa upoštevamo tudi nacionalne in mednarodne standarde.

Socialna zaveza

Cilj KSB je prispevati k reševanju socialnih problemov. Naše aktivnosti na tem področju so zelo raznolike, od šolskih projektov prek podpore dobrodelnim organizacijam pa do varovanja okolja.

Additional Information