Produktvalsprogram - pumpar och ventiler

KSB är samarbetspartnern du kan lita på när det gäller att välja pumpar och ventiler. Produktvalsprogram gör det enkelt att hitta rätt pump och matchande ventil - speciellt anpassad till dina behov. Med våra moderna program, som finns tillgängliga online och offline, kan du snabbt och enkelt designa din pump- och ventilkonfiguration.

KSB:s produktvalsprogram

KSB erbjuder tre professionella konsultprogram för att konfigurera pumpar och ventiler. Programmet KSB EasySelect® är idealiskt för alla allmänna tillämpningar. KSBase Consult Building, å andra sidan, har utvecklats speciellt för konsulter inom byggtjänster. Om du funderar på att välja en pump som ska användas i hantering av avloppsvatten, erbjuder programmet HELPS den perfekta lösningen för dig.

EasySelect Det omfattande, allt-i-ett produktvalsverktyget: KSB EasySelect

Produktvalsprogrammet KSB EasySelect® guidar dig systematiskt genom KSB:s omfattande produktsortiment tills du har hittar rätt produkt för din applikation. Allt som krävs av dig är kriterierna för projektet och några minuter av din tid. Detta gör att, till exempel, det är lätt att konfigurera en cirkulationspump. Mer

KSBase Consult VVS: KSBase Consult Building för VVS-konsulter

KSBase Consult Building är KSB:s dimentioneringsprogram där du kan göra pumpkörningar och få teknisk data, pumpkurvor och ritningar. Mer

Helps Avloppshantering: Välj pumpar med hjälp av programmet Helps

Programmet Helps hjälper konsulter och driftpersonal att göra pumpkonfigurationer för torruppställda och våtuppställda avloppspumpar.
Mer

Hur du använder programmet

När du använder vårt program för att välja en pump, börja med att välja det marknadssegment som är relevant för dig. Ange sedan specifik information om driftpunkt och de förhållanden som gäller för ditt projekt. Du kommer då att erhålla en produktrekommendation.

  1. Fördelar med produktvalsprogram
  2. Så väljer du pumpar och ventiler

I KSB:s produktvalsprogram kan du ange kriterier som är relevanta för din applikation. Programmen ger produktrekommendationer. Fördelar med programmet:

  • Applikationsbaserade produktval
  • Intuitivt, steg-för-steg-navigering
  • Omfattande dokumentation
  • Alltid tillgängligt
  • Alltid aktuellt

Sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet: Du har enkelt tillgång till KSB:s programvara för att välja pumpar och ventiler när som helst.

Oavsett produkter så kommer KSB att steg-för-steg hjälpa till för att hitta den optimala lösningen när det gäller välja pumpar och ventiler. Pump- och ventilvalet är viktigt och flera kriterier beaktas under planeringsstadiet för ett bra resultat.

Det sätt, på vilket en pumpvalsberäkning görs kan bäst förklaras med hjälp av ett exempel, t ex vid en cirkulationspump. Följande steg måste utföras:

1. Ange pumpens uppfordringshöjd
2. Ange pumpens flöde
3. Ange pumpmedia
4. Ange pumpens användningsområde

En viktig aspekt när det gäller att välja rätt pump är verkningsgraden.

Att välja en cirkulationspump med optimal energieffektiv kräver noggranna beräkningar vilket KSB EasySelect® produktvalsprogram kan hjälpa dig med.


Additional Information