Varför KSB?

Ett traditionellt företag med bra arbetsmiljö och trevlig atmosfär

Pålitliga produkter med ett utmärkt rykte på marknaden gör oss till en av världens ledande tillverkare av pumpar och ventiler. Trots den globala verksamheten, har KSB lyckats behålla sin organisation transparent och med korta beslutsvägar.

KSB har en öppen kommunikation och samarbeten som bygger på förtroende. En prestationsinriktad och vänlig kultur som ger utrymme för individuell utveckling. Det är denna blandning av många olika faktorer som mer än 16.000 anställda i fler än 100 länder uppskattar och som gör KSB till en attraktiv arbetsgivare.

Öppen kommunikation, se prestationer, ge feedback

Engagemang och prestation är sådant som inte bara händer. Hos KSB kommer det utifrån vårt sätt att applicera vår företagskultur.

Arbetsprocesser och sättet som vi samarbetar med våra kunder och andra samarbetspartner präglas av våra värdeord; förtroende, hederlig, ansvar, professionalism och uppskattning. För var och en innebär det att kommunicera öppet, se prestationer och ge feedback. Våra chefer och deras team har ett gott lagarbete där vi tillsammans uppträder hederligt, rättvist och trovärdigt.
Andra egenskaper som vi anser vara viktiga är flexibilitet, innovationsförmåga, en vilja att lära och att vi genomför det vi föresatt oss.

Vi vill att våra medarbetare har en bra balans i livet och vi vill att dom håller sig friska och mår bra, därför har vi bl a friskvårdsbidrag.

Olika personligheter = en mängd olika idéer

KSB är en mötesplats för en mängd olika personligheter och kulturer. Vår styrka kommer från mångfalden hos dessa personer och vi strävar efter att vara en jämställd arbetsgivare. Vi tillåter inte någon form av diskriminering på grund av språk, nationalitet, kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller familjesituation.

Utveckla dina talanger

Genom att erbjuda bra utvecklingsmöjligheter, gott ledarskap och förmåner så skapar vi en hållbar verksamhet och  personligt egenvärde. Vi ser dina talanger/förmågor/styrkor och hjälper till att utveckla dem - oavsett vilket steg på karriärstegen du nu befinner dig på.

Upptäck din framtid på KSB, ett företag som erbjuder möjligheter!

Additional Information
Frankenthal Premises

Varför KSB?

Ett traditionellt företag med trevlig atmosfär. Pålitliga produkter med ett utmärkt rykte på marknaden gör oss till en av världens ledande tillverkare av pumpar och ventiler.

Mer to Varför KSB?
imagekampagne_collection_original

Teknologi som gör skillnad

Där vätskor behöver transporteras eller regleras, förlitar sig kunder över hela världen på vår kompetens som ventil- och pumptillverkare.