Retur och Reklamation

Returer och reklamationsärenden måste föregås av en överenskommelse med KSB Sverige AB via mail eller telefon. Kunden erhåller ett retur-/avvikelsenummer från KSB Sverige AB.

Om produkten skall återsändas till KSB för inspektion/utredning skall godset alltid som minimum märkas med KSB:s retur- /avvikelsenummer. Använd med fördel någon av våra blanketter som du kan ladda ner här till höger på sidan.

Gällande returer

KSB godtar endast felfria, oanvända produkter i retur. Maximalt 1 år gamla. Returen måste vara KSB tillhanda inom 30 dagar efter att en överenskommelse gjorts – annars upphör avtalet automatiskt.

Additional Information

Blanketter för Retur och Reklamation