Identifiera dina servicebehov innan det är för sent

Målet för varje underhållsansvarig är att säkerställa tillförlitlig drift och ständig gång av komplexa system. Oplanerade driftstopp måste undvikas, eftersom produktionsbortfall skapar stora kostnader. Detta gäller för alla tillämpningar, från vatten/avloppsvatten till energi och industri.

KSB hjälper till med kundanpassade lösningar

KSB hjälper till med kundanpassade service- och reservdelslösningar som är anpassade till deras behov. Såväl som att fokusera på pumpar och ventiler, har KSB en överblick över hela systemet - inklusive alla andra komponenter som används i systemet.

Håll ett öga på pumpaggregat som utsätts för tuffa förhållanden

Under drift utsätts ofta pumpaggregat för mycket tuffa förhållanden och materialslitage är en naturlig följd. Det är därför värt att noggrant se över systemet för att identifiera eventuella risker för fel eller driftstopp för att minimera dessa med lämpliga åtgärder.

Flagnande färg

Belastningar eller påkänningar i rörledningar, förskjutna shims eller ökad värmeuppbyggnad - det finns många skäl till varför färgen kan flagna. Våra specialister hittar den bästa lösningen.

Flaking paint

Se videon i sin helhet här

Gummislitage under kopplingen

Om du upptäcker gummislitage under kopplingen, vad ska du göra för att undvika potentiellt allvarliga konsekvenser såsom en trasig axel? Vi hjälper dig att vidta lämpliga åtgärder.

Rubber abrasion underneath the coupling

Se videon i sin helhet här

Ökade vibrationer

Ett enkelt mynttest kan användas för att identifiera ökade vibrationer. Våra experter hjälper gärna till att identifiera orsaken till dessa vibrationer för att snabbt hitta en lösning. 

Increased vibrations

Se videon i sin helhet här

Dold potential för ytterligare optimering

Förutom tecken på slitage har ofta ett system dold potential för att optimera driften och uppnå högre effektivitet. Denna potential kan till exempel bero på ändrade systemförutsättningar och driftlägen eller olika lagkrav. Med sin omfattande produkt- och tjänsteportfölj kan KSB alltid erbjuda en lösning.

Additional Information