Optimerat hydrauliksystem från KSB: effektivt och anpassat efter dina behov

Först och främst måste moderna pumpar och ventiler vara energieffektiva. Och det är precis vad vi vill försäkra dig om att våra produkter är. Genom att använda datorstödda simuleringar får vi detaljerad kunskap om de komplexa flödesprocesserna i dina pumpar och ventiler och kan därmed optimera hydrauliksystemet.

Att säkerställa optimerade hydrauliksystem innebär på KSB att ständigt förfina och förbättra utformningen av pumpar och ventiler. Vi använder datorstödda simuleringar för att ge oss en mer detaljerad och realistisk bild av flödesprocesserna. Det ger inte bara oss möjlighet att utveckla ett optimalt hydrauliksystem, utan vi kan också erbjuda kundspecifika lösningar på mycket kort tid.

KSB testrigg KSB testrigg

Fördelar med simulering:

•    Förbättrat hydrauliksystem
•    Låg energiförbrukning
•    Hydraulisk verkningsgrad
•    Hög produktion per storlek (produktion per volymenhet)

KSB:s datorsimulering

Den tredimensionella geometrin för pumpar och ventiler är grunden. Denna volymmodell görs tillgänglig för simuleringsprogrammet. När inlopps- och utloppsförhållandena har definierats startas den faktiska datorsimuleringen. Datorn körs automatiskt utan ingripande från användaren. Lösningen utvärderas, analyseras och dokumenteras. Om resultatet inte uppfyller de angivna kraven, modifieras modellen och processen startar igen.

3D-simulering 3D-simulering

Detaljerade tester för maximal kvalitet

De färdiga pumparna och ventilerna med optimerade hydrauliksystem genomgår sedan test på en av våra många testriggar, vilka naturligtvis uppfyller alla nuvarande teststandarder.

Ett exempel på KSB:s framgångar

På begäran av en större kund utformade KSB:s utvecklingsingenjörer, i ett enda steg, en version av en tvåstegs pumpkonstruktion som visat sig vara framgångsrik i årtionden. Innan produktionen av pumpen startades, använde KSB:s hydraulikspecialister en fullt fungerande modell för att kontrollera riktigheten av de flödesvärden som simuleras i CFD-analys (Computational Fluid Dynamics). De kunskaperna togs sedan med i den slutliga utvecklingen.