FluidFuture® - Energieffektivitet från KSB

Med FluidFuture®, vårt omfattande energieffektivitetskoncept, kan ditt systems energieffektivitet optimeras i fyra steg, vilka tillsammans gör det möjligt för oss att identifiera och uppnå besparingar genom hela dina pumpars och ventilers livscykel.  

Ett energibesparande koncept med många fördelar: med FluidFuture® sparar du inte bara kostnader och energi. Det är också enkelt att uppfylla de krav som det nuvarande ErP-direktivet ställer på ditt systems energieffektivitet.

FluidFuture® gäller såväl befintliga som nya anläggningar. Syftet är att optimera anläggningens totala effektivitet.

Upptäck hur viktigt FluidFuture® är för ditt företag!

FluidFuture Link

FluidFuture®

FluidFuture® - vårt omfattande koncept för energieffektivisering.

Mer to FluidFuture#!®!#