Enkel eftermontering av PumpDrive drar full nytta av pumparnas energibesparingspotential

Eftermontering av pumpar med det variabla hastighetssystemet för PumpDrive öppnar upp outnyttjad potential för energibesparing. Tack vare sin flexibilitet kan systemet när som helst installeras utan några problem.

Heating system with Etaline PumpDrive
Värmesystem med Etaline PumpDrive
Heating system with Etabloc PumpDrive
Heating system with Etabloc PumpDrive
Pumps with PumpDrive variable speed system
Pumps with PumpDrive variable speed system
Etanorm PumpDrive
Etanorm PumpDrive

Den stora potentialen för energibesparing i pumpar och system kan identifieras med hjälp av:

 • Installation av KSB:s PumpMeter
 • Systeminspektion tillsammans med en KSB-expert
 • Analys av hydraulsystemet t.ex. med SES (System Efficiency Service)

Fördelar med eftermontering av pump med PumpDrive

 • Varken varumärket eller effektklassen för motorn behöver övervägas tack vare den integrerade självkylningsfunktionen
 • Inga komponenter behöver modifieras vid installation av PumpDrive
 • Tre monteringsalternativ (motormonterad, väggmonterad, skåpmonterad) möjliggör flexibel installation
 • Snabb driftsättning på grund av automatiskt styrd drift med sensorigenkänning (plug-and-pump)
 • Kompatibel med gemensamma fältbussystem
 • Utnyttjande av pumpspecifika kontrollfunktioner som tryckreglering med dynamisk börvärdeskompensation
 • Fullständigt skydd av pumpen med karakteristisk kurvstyrning
 • Motormonterad eller väggmonterad installation resulterar i kort motorkabel vilket minskar EMC-problem som orsakas av emissionsstörningar

 Installerad PumpMeter underlättar eftermonteringen ytterligare

 • Håller reda på den aktuella arbetspunkten
 • Ger alla parametrar som behövs för att använda PumpDrive
Additional Information
Produktbroschüre PumpMeter en_marginalLsTn

Download

PumpMeter

Download714 KB