Multitec DN 200. Högtryckspump i flerstegsutförande

KSB har lanserat ytterligare en storlek i sin väl beprövade Multitec-serie – en flerstegspump för höga tryck. Den nya storleken av Multitec DN 200 finns med fyra olika hydrauliksystem och två till sex steg.

Multitec DN200 Låga varvtal ger den nya pumpen Multitec DN 200 lång livslängd och mycket tyst drift. © KSB Aktiengesellschaft
Multitec DN 200 är konstruerad för ett tryck på 40 bar och kan användas för vattenförsörjning, bevattning, tryckstegring eller brandsläckning. Pumpen har en maximal uppfordringshöjd på närmare 400 m och en största pumpkapacitet på 850 m³/h.

För drift av pumparna används uteslutande fyrpoliga motorer med effekter på upp till 1000 kW. De nya pumparna uppnår samma maximala flöde vid 1450 v/min (50 Hz) resp. 1750 v/min (60 Hz) som aggregat med högre varvtal och mindre märkbredder, men arbetar betydligt tystare. Hög energieffektivitet, lång livslängd och låga ljudnivåer är eftertraktade egenskaper bland flertalet kunder.

 

Den maximalt tillåtna medietemperaturen bör inte överstiga 60°C. Husen på de upp till 1,6 ton tunga pumparna är tillverkade av segjärn medan pumphjulen är av brons. För att säkerställa breda användningsområden förses pumparna med olika axeltätningar i form av normerade mekaniska tätningar eller packbox. Ledskenorna, som kan levereras i gråjärn eller brons, skyddas mot slitage genom spaltringar vid övergångarna. Pumpaxeln är upphängd i kullager på båda sidor.Robust konstruktion, flödesoptimerad hydraulik och lätt utbytbara slitdelar ger Multitec DN 200 hög driftsäkerhet i förening med låga energi- och underhållskostnader. Multitec kan levereras i horisontellt eller vertikalt utförande. De första tolv aggregaten av den nya pumptypen kommer att levereras från KSB:s franska fabrik i Châteauroux till ett algeriskt vattenprojekt under mars 2016.


 

Pressmeddelanden

Additional Information