Föredömligt vattenuttag med KSB

Vatten är värdefullt. På KSB är vi väl medvetna om vårt ansvar att erbjuda bästa teknik för att utvinna vatten eller sänka grundvattennivån. KSB pumpar, ventiler och system används med stor framgång över hela världen.  

Water extraction & groundwater management KSB är en kompetent partner som levererar lösningar för vattenuttag samt för grundvatten och utnyttja vattennivåsänkning. KSB pumpar, ventiler och system står för bästa kvalitet. 

Översikt över applikationer som omfattas av KSB:s produkter:

  • Uttag av vatten från floder och hav
  • Vattenuttag från bl a brunnar och gruvschakt
  • Vattenextraktion från dammar och sjöar
  • Grundvattenhantering
Additional Information
VARIM img

En branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom svensk vattenrening och vattenbehandling.