Pålitliga KSB-lösningar för optimal vattentransport

KSB:s pålitliga pumpar, ventiler och system ger tillförlitlig vattentransport och vattendistribution.

Water transport KSB:s produkter används inom vattentransport runt om i världen. Dess pumpar, ventiler och system hjälper t.ex till vid dränering av översvämningsbenägna områden eller ger önskat tryck att övervinna höjder.

KSB:s produkter är lämpliga inom följande applikationer

  • Råvattentransport
  • Tryckstegring
  • Vattendistribution
  • Bevattning
  • Översvämningar
  • Dränering
Additional Information
VARIM img

En branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom svensk vattenrening och vattenbehandling.