KSB – er partner inom vattenrening

På KSB vi är experter på vattenrening, rening och avsaltning av havsvatten. KSB pumpar, ventiler och system står för den tekniska utvecklingen och uppfyller alla erkända normer.

Water treatment Havsavsaltning
KSB är en erkänd specialist på omvänd osmosprocesser (RO) och erbjuder optimala lösningar för MSF- (multi-stage flash) och MED-processer (multipel effekt destillation).

Vattenrening
KSB pumpar står för innovativ teknik och topprestationer inom vattenrening. De är energieffektiva och minskar livscykelkostnaderna för de system som de är installerade i.

Additional Information
VARIM img

En branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom svensk vattenrening och vattenbehandling.