KSB hälsar VM Pumpar välkommen!

Sedan 1 januari 2016 är VM Pumpar helt integrerade med KSB Sverige AB och utgör numera vår VVS avdelning.

Hya-Solo DV (tryckstegring/sprinklersystem) Calio

Teknisk dokumentation som tidigare hittades på VM Pumpars hemsida hittar du istället här.