KSB:s lösningar för massa- och pappersindustrin

Applikationerna inom massa- och pappersindustrin hör till de mest krävande, tekniska processerna. För att klara dessa utmaningar krävs ingående applikationskunnande. Som systemleverantör kan KSB dra nytta av sin mångåriga erfarenhet av att utveckla lösningar för papperstillverkning.

Papierherstellung

Papper består av fiberark som behandlas med kemikalier. Det råmaterial som främst används vid papperstillverkning är trä.

Olika processer används vid tillverkningen av fibermaterial. Trämassa, som även kallas slipmassa eller trähaltigt papper, behandlas mekaniskt genom slipning av löv- eller barrträ där barken avlägsnats. Detta är en viktig råvara för tillverkning av papper.

Cellulosa utvinns i en process som använder sulfit eller sulfat och är en annan viktig råvara vid papperstillverkning. Avsvärtad massa tillverkas av returpapper genom att fibrerna löses upp och tvättas.

Vid papperstillverkning löses fibermaterialet upp och därefter tillsätts fyllmedel och andra hjälpämnen. Massapumpning avser transport av massasuspensioner av olika densiteter och typer (blandningar av flytande och fasta komponenter) med hjälp av centrifugal- eller massapumpar i massa- och pappersindustrin.

Till skillnad från transport av fasta ämnen, där man kan skilja mellan det fasta materialet och bärarvätskan, har de flytande materialsuspensionerna som skapas i massa- och pappersindustrin specifika flödesegenskaper.

KSB kan hantera de tekniska utmaningarna inom papperstillverkningen tack vare lång erfarenhet och sitt omfattande produktsortiment.

MegaCPK Vorteils Motiv

MegaCPK

MegaCPK är en mycket kraftfull standardiserad pump avsedd för bland annat den kemiska och petrokemiska industrin.

Mer to MegaCPK
Additional Information
KSB solutions for the food and beverage industry

Livsmedelsapplikationer

KSB:s lösningar för livsmedelsindustrin.

 

Mer to Livsmedelsapplikationer