Brandskydd – KSB:s säkra, pålitliga och globalt framgångsrika brandbekämpningssystem

Driftsäkerhet när det verkligen gäller är det avgörande kriteriet för brandbekämpningssystem. Perfekt fungerande produkter är en garanti för att vattnet som behövs för att släcka branden levereras.

KSB fire protection

Etanorm MX/RX är hjärtat i våra brandbekämpningssystem som garanterar maximal driftsäkerhet.

I samarbete med övriga KSB-företag kan vi inte bara förse våra kunder med pumpar och ventiler, utan även med annan utrustning som ingår i ett fast system för brandbekämpning. Vi erbjuder nödvändiga sprinklerpumpar, tryckstegringssystem och heltäckande lösningar från en och samma källa. Detta är ytterligare ett bevis för att KSB kan leverera såväl kundanpassade lösningar som standardsystem.

Vi erbjuder rätt produkter och systemlösningar för:

  • Brandpostsystem
  • Sprinklersystem
  • Vattenspraysystem
  • Skumsystems
  • System med tryckhållningspumpar och tankpåfyllningspumpar s with jockey pumps and tank filling pumps
  • Dräneringssystem

KSB:s långa erfarenhet och gedigna specialistkunskaper inom brandbekämpning har gjort oss till marknadsledande på sprinklerpumpar i Europa. Vi har ingående kännedom om alla standarder, bestämmelser och certifieringar på detta område. Vi kan allt om internationella standarder och certifieringar, som exempelvis VdS som gäller i Tyskland och flera grannländer, den amerikanska standarden NFPA20/FM/UL och andra nationella brandskyddsbestämmelser. KSB erbjuder pumpar och systemlösningar som uppfyller ett stort antal nationella standarder och certifieringar.

Additional Information

Download

The impressive hotel is located in the commercial centre of the up-andcoming Polish capital. Built in 2003, it now dominates the Warsaw skyline. The multi-award-winning 44-storey architectural masterpiece is one of the city’s tallest buildings. The hotel has several hundret employees who take care of its discerning guests’ every need.

Download736 KB

Start

Like volute casing pumps, multistage pumps...

Start184 KB

Start

...or submersible water pumps.

Start150 KB