Biobränslen: KSB arbetar för en positiv ekobalans

Pumpar och ventiler från KSB är idealiska i en mängd olika processer för framställning av biobränsle. Utmärkta hydraulsystem, stort urval av material och en rad olika tätningsalternativ gör att KSB:s produkter även uppfyller gällande EU-direktiv. KSB Pumpen & Armaturen für Biokraftstoffe

Biobränslen är ett värdefullt och omedelbart bidrag till minskade utsläpp och deras effekt på klimatförändringar. Våra effektiva produkter arbetar tillförlitligt och säkert vid framställning av biobränslen och ger därmed ett viktigt bidrag till en minskad användning av fossila bränslen.

Typer av biobränslen

Biodiesel är biologiskt nedbrytbar, ogiftig och avger avsevärt mindre utsläpp vid förbränningen än mineraloljebaserat dieselbränsle. Biodiesel kan användas i vanliga dieselmotorer. Etanol kallas för bioetanol när det helt framställts av biomassa (förnyelsebara kolhaltiga material) eller av biologiskt nedbrytbara delar av avfall och avsett att användas som biobränsle.

Andra generationens biobränslen

Första generationens biobränslen framställs av grödor med hög andel olja och stärkelse. Andra generationens biobränslen framställs i stället av organiska avfallsprodukter. Genom att använda den här typen av avfall uppstår inga växthusgaser, eftersom man inte behöver odla grödor eller bruka jordbruksmark. Andra generationens biobränslen bidrar till minskade koldioxidutsläpp och framställs inte av råvaror som även skulle kunna vara mat.

Som en ledande tillverkare av pumpar och ventiler är KSB delaktig i utvecklingen av nya processer för framställning av andra generationens biobränslen. Det är samtidigt en investering i framtiden.

Våra lösningar

Oavsett vilket biobränsle det handlar om kan vi leverera rätt pump. Vi har allt från spaltrörsmotorpumpar, magnetkopplade pumpar och pumpar med flera mekaniska tätningar, kyl- eller spärrvätskesystem till membran- och bälgpumpar.

Till produktkatalogen

MegaCPK Vorteils Motiv

MegaCPK

MegaCPK är en mycket kraftfull standardiserad pump avsedd för bland annat den kemiska och petrokemiska industrin.

Mer to MegaCPK
KSB-Magnochem image

Magnochem

KSB har vidareutvecklat sina standardiserade kemikaliepumpar och optimerat dem för de utmaningar och kundkrav som präglar dagens marknad. Resultatet är pumpar som klarar alla jobb och utmaningar.

Mer to Magnochem
SYT Teaser_original

SYT: driftsäkra pumpar för termisk olja och varmvatten

Ta det säkra före det osäkra med vår nya generation av pumpar för termisk olja och varmvatten.

Mer to SYT: driftsäkra pumpar för termisk olja och varmvatten
Additional Information
Schwedt en_original

Reference PCK Raffinerie GmbH

The PCK Refinery in Schwedt / Oder processes crude oil into petrol / gasoline, diesel fuel, jet fuel and fuel oil. One out of ten automobiles in Germany operates on fuel from Schwedt / Oder.

Reference PCK Raffinerie GmbH346 KB