Kompetent hantering av specialprocesser med KSB

KSB:s omfångsrika produktsortiment uppfyller alla tänkbara processkrav och innehåller optimerade pump- och ventillösningar för specialprocesser. KSB klarar alla utmaningar inom allt från biobränsle, livsmedelsproduktion och ytbehandling till sockerproduktion och snötillverkning.

Mycket mångsidiga: KSB-produkter för specialprocesser

KSB pumps and valves set against ski tracks and mountains

Snötillverkning

KSB erbjuder ekonomiska lösningar och system för allt från vattenuttag till automatisk styrning av utrustning för snötillverkning. Dra fördel av individuell rådgivning, tekniskt avancerade produkter och en tillförlitlig, heltäckande service.

Mer to Snötillverkning
KSB fire protection

Brandskydd

KSB är en europeisk marknadsledare på sprinklerpumpar med 40 års erfarenhet. Det betyder att vi är specialister på alla pumpar, ventiler och annan utrustning som används i stationära brandbekämpningssystem. Både individuella lösningar och kompletta system inklusive styrskåp och dieselpumpar kan levereras på begäran.

Mer to Brandskydd
KSB Pumpen & Armaturen für Biokraftstoffe

Biobränsle

KSB:s pumpar är perfekta för olika processteg vid produktion av biodiesel och bioetanol, som exempelvis esteromvandling, behandling och destillation av metanol, fermentering samt behandling av stillage.

Mer to Biobränsle
Papierherstellung

Massa- och pappersindustri

KSB erbjuder kraftfulla pumpar som är skräddarsydda för de krav som ställs inom massa- och pappersindustrin. De är perfekta för hela produktionsprocessen, från bearbetning av råmaterial till efterbehandling.

Mer to Massa- och pappersindustri
Additional Information
KSB solutions for the food and beverage industry

Livsmedelsapplikationer

KSB:s lösningar för livsmedelsindustrin.

 

Mer to Livsmedelsapplikationer