Säker hantering av råolja med KSB:s kvalitetsprodukter

Vid hantering på land eller till havs, i raffinaderier, mellanlagringsanläggningar och ytterligare förfinade slutprodukter ser KSB:s produkter till att våra naturresurser hanteras på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Öl und Gas

Optimal funktion och maximal driftsäkerhet är avgörande, inte bara för att säkerställa smidiga processer, utan även för att skydda människor och miljö.

Säker och effektiv hantering av råolja kräver att alla komponenter är hundraprocentigt tillförlitliga. KSB uppfyller detta kriterium med största omsorg, speciellt när det gäller processpumpar och processventiler som används i raffinaderier.

KSB:s pumpar och ventiler är lämpliga för:

  • Extrema temperaturer
  • Lättflyktiga kolväten och högviskösa vätskor
  • Aggressiva vätskor som innehåller gas, fasta partiklar eller nötande ämnen

till produktkatalogen

RPHmdp process pump with magnetic drive

De senaste API-pumparna från KSB uppfyller de högsta säkerhetskraven

Lång livslängd och litet underhållsbehov i kombination med hög driftsäkerhet – det är de viktigaste kraven som ställs på hermetiskt täta API-pumpar. I och med lanseringen av den nya API-pumpen RPHmdp kan KSB nu även erbjuda en driftsäker och servicevänlig produkt för processer i raffinaderiindustrin.

Mer to De senaste API-pumparna från KSB uppfyller de högsta säkerhetskraven
Process pump, petrochemical industry

RPH pump

De robusta enstegs processpumparna i KSB:s RPH-serie hanterar vätskor i raffinaderier, petrokemiska och kemiska anläggningar samt kraftstationer på ett mycket tillförlitligt och effektivt sätt.

Mer to RPH pump
CHTR_image

CHTR-pump av fattyp

Flerstegspumpen CHTR av fattyp arbetar driftsäkert under höga tryck och klarar därför extremt krävande applikationer inom olje- och gasindustrin.

Mer to CHTR-pump av fattyp
Spaltrohrmotorpumpe API 685 Serie

Pump enligt API 685

Spaltrörsmotorpumpen enligt API 685 uppfyller de mycket höga krav som ställs i raffinaderier och petrokemiska applikationer. Samtidigt är den mycket enkel att använda och levererar maximal driftsäkerhet.

Mer to Pump enligt API 685
RPH Service

Eftermontering i praktiken – RPC eftermonteringssats från KSB

Det behövs inte alltid en ny pump: Med eftermonteringssatsen RPC (Refinery Pump Cartridge) erbjuder KSB standardiserade uppgraderingar för enstegs, horisontella OH2-processpumpar enligt API 610.

Mer to Eftermontering i praktiken – RPC eftermonteringssats från KSB
Additional Information
KSB solutions for the food and beverage industry

Livsmedelsapplikationer

KSB:s lösningar för livsmedelsindustrin.

 

Mer to Livsmedelsapplikationer