Tillförlitlig och ekonomisk kraftgenerering med KSB:s produkter

För att industrikraftverk ska vara ekonomiskt lönsamma är valet av de enskilda komponenterna särskilt viktig när det gäller effektiviteten. Just detta står KSB:s pålitliga pumpar och ventiler för.

BASF industrial power plant KSB har utvecklat ett modulsystem bestående av väl beprövade komponenter som ger en flexibel bas för att varje produkt exakt skall motsvara de krav som kunden ställer.

För mer information om KSB-produkter vid energiproduktion i industrikraftverk, se produktöversikten i vår produktkatalog och de markerade nedladdningar på höger sida..

  • Matarvattensystem
  • Rökgasrening / avsvavling
  • Ångcykler
  • Transport av turbinolja
  • Vattenbehandling
  • Transport av kylvatten och kondensat
  • Askborttagning