KSB mekaniska tätningar för huvudcirkulationspumpar

Antimonfria mekaniska tätningar för huvudcirkulationspumpar från KSB säkerställer hög tillgänglighet. Dessa tätningar tillverkas i KSB:s egna fabriker.

image_gleitringdichtung KSB:s mekaniska tätningar för huvudcirkulationspumpar förbättrar driftsäkerheten i kraftverken tack vare följande funktioner:

  • Redundanta tätningssystem ökar anläggningens tillgänglighet.
  • Reservdelshållningen kan minskas eftersom tätningssystem använder gemensamma delar.
  • Mängden avfall minskar på grund av längre livslängd.
Additional Information

Application brochure Nuclear Power Stations

Pumps, Valves and Services for Nuclear Power Stations.

Application brochure Nuclear Power Stations3 MB