Optimala lösningar för kommunal avloppsvattenhantering

KSB erbjuder helhetslösningar för avloppsvattenhantering. Toppmoderna pumpar, ventiler och system för avlopp ger väl fungerande vattenreningsprocesser. 

Transport_av_kommunalt_avloppsvatten_img KSB:s system och koncept ger alltid optimala lösningar oavsett om det gäller enskilda byggnader, industriområden, avlägsen bebyggelse eller hus i vattenskyddsområden.

KSB:s tekniska produkter används i följande applikationer:

  • Avloppsvatten/Avlopp
  • Avloppsvatten
  • Avloppspumpstationer
  • Pumpstationer för avloppsvatten
  • Dagvatten
  • Pumpstationer för dagvatten
Additional Information
WW_segmentbroschuere

Hämta

We Chart a Responsible Course

Hämta3 MB