KSB:s slitage- och korrosions-beständiga pumpar för industrispillvatten

KSB:s slitage- och korrosionsbeständiga pumpar är det bästa valet för industrispillvatten. KSB:s spillvattenpumpar är tillverkade av tekniskt avancerade material för att klara av alla vätskor utan problem.

Industrial_waste_water_img KSB:s pumpar, ventiler och system används inom ett stort industriellt applikationsområde, t ex. stål-, massa-, pappers-, textil- och livsmedelsindustrin.

  • Uppsamling och transport av spillvatten och dagvatten
  • Rening av spillvatten och dagvatten
  • Transport och rening av processspillvatten
  • Kylvattenförsörjning vid energiproduktion
  • Kalkvatten

Med högt utvecklade material ger KSB:s avloppsvattenpumpar optimalt skydd mot nötande och korrosivt industrispillvatten. Det inkluderar produkterna:

  • Amarex KRT dränkbara motorpumpar
  • Sewatec torruppställda pumpar
  • Amacan dränkbara pumpar i utloppsrör
Additional Information
Produktbroschüre Amarex KRT en_marginalLsTn

Broschyr

Materiallösningar för slitande och korrosivt avloppsvatten - Amarex KRT

Hämta