Miljömedvetna och miljöeffektiva – KSB, din partner inom avloppsvattenteknik

Pumpar, ventiler och system från KSB är nyckeln till ansvarstagande hantering av avloppsvatten. Från transport och rening av avloppsvatten till avfallshantering är KSB:s produkter helt tillförlitliga.

KSB:s stora erfarenhet av avloppsvattenteknik garanterar jämna processflöden för transport av avloppsvatten inom industrin, kommunen och i hushållen.

För KSB är en ansvarsfull inställning till miljön lika viktigt som att leverera maximal effektivitet, produkt- och servicekvalitet. Ett typexempel är KSB:s beprövade avloppsvattenpumpar, ventiler och system för användning vid vattenrening och i biogasanläggningar.

Pumpar, ventiler och system från KSB täcker också översvämningsskydd.  

Additional Information
WW_segmentbroschuere

Hämta

We Chart a Responsible Course

Hämta3 MB