Optimalt nätverksarbete

En maskin som vet när den behöver översyn. Ett pumphjul som informerar när det behöver bytas ut. En kundspecifik, individualiserad pump som kan tillverkas inom fyra timmar. Detta kan vara vardagliga saker år 2030 som en följd av de stora förändringar som digitaliseringen innebär för maskiner och anläggningar.

Men vad betyder egentligen Industri 4.0? Det syftar på den fjärde industriella revolutionen, vilket kännetecknas av ett intelligent nätverk av produkter och processer i det industrialiserade värdeskapandet. Att sammanfläta den virtuella världen med den verkliga världen ger möjlighet till en automatisering man tidigare inte trott var möjlig.

Industrikomplex 2030 Industrikomplex år 2030 I produktionen "arbetar" maskiner och verktyg tätt tillsammans för att organisera sig - bättre än någon människa. "Snabbt och omfattande datautbyte i nätverkssystem ökar effektiviteten i produktionen", förklarar Franz Bosbach, KSB:s sakkunnige. "Helt digitaliserade processer gör det möjligt för oss att kartlägga hela ordern - från materialinköp till kundleverans".

Dessa nya dynamiska värdeskapande kedjor tillåter maximal produktivitet eftersom systemen kan utnyttjas effektivare, vilket minskar både leveranstider och kostnader.

Framtidens produktion kommer också att förbruka minimala resurser. "Nätverksanslutna maskiner och verktyg kommer att kunna organisera produktionsprocesser så effektivt att företag kräver mindre energi och mindre materialåtgång" förutspår Bosbach. Med tanke på ökad råvarukonkurrens kommer förbättrad effektivitet bli en avgörande fördel för tillverkningsföretag. Ungefär hälften av det material som i dag krävs för produktion skulle kunna tas bort.

Det kommer att ske fler förändringar i produktionsanläggningar under de kommande åren. "Framtidens maskiner kommer att bli mer komplexa och flexibla", säger Bosbach. Och eftersom varje maskin kan göra mer, kommer deras totala antal att dramatiskt minska. Idag sker enskilda produktionssteg enligt en förutbestämd och oflexibel ordning. Förseningar kan uppstå mellan enskilda steg i produktionsprocessen. I framtiden kommer produktionsprocesserna att bli mycket mer dynamiska, flexibla och transparenta. Denna typ av modultillverkning möjliggör att kundanpassade produkter kan massproduceras. 

Kunderna är inställda på att dra nytta av dessa produktionsinnovationer: De får en produkt anpassad till sina specifika krav, som är tillgänglig snabbare och billigare än tidigare. Den främsta orsaken till detta är den stora mängd information som ständigt kommer att vara tillgänglig. "En digital beskrivning kommer att vara tillgänglig för varje produkt och varje enskild komponent" tror Bosbach. "Detta gör att tillverkarna känner till varje detalj i sina kunders behov och kan tack vare det utveckla flexibla produkter som kan anpassas automatiskt allt eftersom förändringar sker i produktionssystemet." I framtiden kommer produktionen närmare användaren än någonsin tidigare, vilket ger ett närmare samarbete mellan kund och leverantör.

Medan industriprodukter fortfarande kommer att vara grundläggande för många företags affärsmodeller år 2030, kommer lösningar och tjänster kring dessa produkter vara huvudfokus. "Morgondagens intelligenta produkter kommer kontinuerligt att leverera information", säger Bosbach. Till exempel kommer en slitdel varna operatören när den behöver bytas ut. Idag ersätter ofta serviceingenjörer dessa komponenter med jämna mellanrum – oavsett om det är nödvändigt eller inte. Det kommer även att vara möjligt att planera exakt för reparationer och underhåll.

Industri 4.0 kommer dessutom att stödja utvecklingen av nya branscher. Denna process kommer att göra så att gränserna mellan olika områden försvinner medan nya produkter och tjänster kommer till.

KSB kommer att få anledning att återkomma om detta inom den närmaste framtiden.
Researchers, future, futurologists Franz Bosbach om Industri år 2030


Additional Information