KSB:s varumärken

KSB:s varumärken står för pumpar, ventiler och servicetjänster så väl som kundspecifika helhetslösningar.

Förutom huvudvarumärket KSB kännetecknar följande varumärken också kvalitetsprodukter och tjänster inom KSB-koncernen:

amri logo

Vridspjällsventiler

Under varumärket AMRI säljer KSB vridspjällsventiler. Ventilerna används inom VVS, industri- och kraftverksteknik. Till AMRI-produkterna räknas pneumatiska, hydrauliska och elektriska manöverdon såväl som styr- och reglerutrustning.

sisto logo

Membranventiler

Membranventilerna används inom VVS-, industri-, vatten- och kraftverksteknik. För den sterila processindustrin inklusive bioteknik kan KSB också erbjuda specialventiler inom detta varumärke.

MIL logo

Reglerventiler

Under varumärket MIL säljer KSB reglerventiler från det indiska dotterbolaget Mil Controls Ltd. MIL-ventilerna säljs främst på ANSI-marknaden.

bombas itur logo

KSB ITUR Spain, S.A. - Pumpar och brandskyddsystem

Pumpar och brandskyddssystem, som framför allt används inom VVS och industrin, tillverkas under varumärket ITUR av KSB ITUR Spain, S.A.

Kagema logo

Pumpar, kontrollskåp och nödgeneratorer

Tillsammans med KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH kan KSB erbjuda ett komplett produktprogram av elmotorer och dieseldrivna pumpar och kontrollskåp och nödgeneratorer för brandskyddsapplikationer.

Additional Information