Premiumkvalitet på KSB - nationella och internationella certifikat

KSB arbetar alltid enligt de senaste kvalitetsstandarder, i alla delar av företaget - över hela världen. KSB Sverige AB fäster också största vikt vid högsta kvalitet.

Förstklassiga produkter och utmärkt service har högsta prioritet på KSB. Vilket är anledningen till att hela koncernen arbetar för att enhetliga och säkra riktlinjer för kvalitet som bygger på Business Excellence Model för Europeiska stiftelsen för kvalitetsstyrning (EFQM).

KSB:s produkter har certifierats enligt nationella och internationella standarder. Dessa certifikat kan du ladda ner från listan till höger. 

Vår miljöpolicy

I linje med KSB Gruppens miljöpolicy, bedriver vi genom ständiga förbättringar ett aktivt miljöarbete integrerat i vår verksamhet.

Vårt mål är att med lagstiftning och andra krav som utgångspunkt värna om vår omgivning och använda naturresurser så sparsamt som möjligt.

I vår affärsprocess skall vi erbjuda marknaden produkter som är energieffektiva och vars livstidkostnader (LCC) är gynnsamma för såväl kund som miljö.

Våra kvalitetsmål

Som en ledande leverantör inom flödeshantering skall våra produkter, tjänster och service kännetecknas av rätt kvalitet.
Rätt kvalitet:

  • är när vi uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar
  • uppnår vi genom att ha erforderliga kunskaper och inte minst genom allas engagemang, vilja att göra rätt saker och att hjälpa varandra.
  • säkrar vi genom ständiga förbättringar i vår affärsverksamhet, processer och kundkontakter.
Additional Information

Certifikat

Här kan du ladda ner certifikaten