KSB:s företagsansvar

KSB står för ett aktivt engagemang för företagens sociala ansvar. I alla vår verksamhet, styrs vi av principerna om hållbarhet och rättvisa i hur vi handskas med människor och miljö.

Detta är hur KSB implementerar företagens sociala ansvar dag för dag:

Global Compact

KSB har undertecknat FN:s Global Compact. Reglerna fastställs av FN för att främja hållbarhet och rättvisa i företagsklimatet.

Miljöskydd

KSB stöder målen i Kyotoprotokollet och värdesätter optimal energieffektivitet för alla produkter och teknologier. Dessutom är våra arbetsprocesser och arbetsmiljö utformade så  att så lite energi och så få råvaror som möjligt krävs.

Arbetsmiljö och säkerhet för de anställda

För att säkerställa maximal säkerhet på arbetsplatsen, har KSB definierat sina egna EHS-riktlinjern (Environmental Health and Safety) som samtidigt uppfyller nationella och internationella standarder.

Socialt åtagande

Vår verksamhet inom detta område är många och sträcker sig till att stödja välgörenhetsorganisationer, skolprojekt, ungdomsidrott, hälsa och miljö.

Additional Information
imagekampagne_collection_original

Teknologi som gör skillnad

Där vätskor behöver transporteras eller regleras, förlitar sig kunder över hela världen på vår kompetens som ventil- och pumptillverkare.