Personuppgiftspolicy & Cookies

Lagring av dataminne

Samtliga förfrågningar lagras i ett dataregister bestående av följande allmänna information:

  • Ursprungliga länken från vilken begäran härrör
  • Filens namn
  • Datum och tid när förfrågan gjordes
  • Datamängd överförd
  • Åtkomststatus (överförda filer, ej överförda filer)
  • Sökresultatet från webbläsare
  • Förfrågans IP adress

Lagrad data används endast i statistiskt syfte. Informationen varken delas eller görs tillgänglig för tredje part i kommersiellt eller annat syfte.

Insamling av personuppgifter

Personlig information samlas endast in när användaren själv uppger den, till exempel genom registrering, skriva i formulär eller beställning av material. KSB använder den givna informationen för att kunna svara på förfrågningar eller önskemål och för att kunna bistå användaren med information om företagets produkter, tjänster och erbjudande. Informationen kommer inte göras tillgänglig utanför ramen för nyhetsbrevet, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Genom att skicka sin begäran till KSB ksbsverige@ksb.com kan användaren när som helst ta tillbaka sitt medgivande till att spara och använda personuppgifterna.

Användaren kan kostnadsfritt begära att ta del av den lagrade personliga informationen. Användaren har även rätt, enligt lag, att få deras personliga information ändrad, låst eller borttagen genom att skicka sin begäran till KSB ksbsverige@ksb.com .

Nyhetsbrevet

Genom att ange din e-postadress anmäler du dig till att premiera på nyhetsbrevet. Ett bekräftelsemail kommer att skickas till den givan e-postadressen för att kunna säkerställa att det är den faktiskta användaren som skickat in anmälan. För att förbättra våra nyhetstjänster samt att undvika dubbelbeställning, kommer e-postadressen i jämförande syfte, vidarebefordras till våra europiska dotterbolag. Uppgifterna som anges kommer endast användas i detta syfte och du kan när som helst återkalla ditt medgivande. I varje nyhetsbrev kommer det bifogas en länk där premieringen kan avslutas. Alternativt kan du genom att skriva till oss via e-post ksbsverige@ksb.com om  du önskar avsluta din premiering av nyhetsbrevet.

Universal Analytics

Vår hemsida använder Google Universal Analytics service, ett analysverktyg från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - “Google”).

Universal Analytics använder sig av användar-ID för att bland annat kunna identifiera webbplatsens besökare samt kunna undersöka och utvärdera hur webbplatsen används. Informationen som är kopplad till detta användar-ID sparas och lagras normalt i Googles serverloggar i USA efter att IP-adressen har förkortats, inom aktuell region och anonymiserats. Endast i exceptionella undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen skickas till Google i USA, innan den förkortas.

För vår räkning kommer Google använda informationen för att undersöka och utvärdera hur du använder hemsidan, rapportera om hemsidans aktivitet samt erbjuda ytterligare tjänster åt hemsidans operatör i samband till användning av internet och hemsidor (tex ”cross-device usage behaviour)”). IP adressen som skickas från din dator, som en del av Universal Analytics aktiviteter, kommer inte sammanblandas eller ihopkopplad med annan Google data och endast i undantagsfall kommer den fulla IP-adressen att skick Om du vill förhindra att data samlas in från din webbplats (även IP adressen) och skickas till Google, samt förhindra att den här datan behandlas av Google, klicka på länken nedan för att ladda ner och installera bifogat insticksprogram:

Link: Browser add-on to deactivate Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Ett alternativ till insticksprogrammet, eller om du använder en app. på din mobil, är att klicka på följande länk för att installera en ”opt-out” cookie, vilken kommer förhindra att Google Analytics samlar in data från den här hemsidan (den här cookien fungerar bara på den här webbläsaren och i samband med den domänen; om du raderar cookien i den här webbläsaren, så kommer du behöva klicka på länken igen):

Avaktivera Google Analytics

Notera att den här webbläsaren använder Google Analytics med förlängningen “_anonymizeIp()”. På så sätt kommer IP adresser endast behandlas tills vidare i förkortat format för att förhindra att specifika individer blir ihopkopplade.

AdWords

Den här webbplatsen använder Google konverteringsspårning. Om du hittade vår webbplats genom en annons förmedlad av Google, kommer Google AdWords placera en cookie på din dator. En spårningsfunktion kommer att aktiveras via cookien varje gång användaren klickar på en annons från Google. Dessa cookies kommer utlöpa efter 30 dagar och kan därefter inte längre användas i identifikationssyfte. Om användaren besöker specifika sidor på vår webbplats och om cookien fortfarande är aktiverad, kan både KSB och Google fastställa att användaren klickade på annonsen och via den, vidarekopplades till den här webbplatsen. Varje AdWords kund får en separat cookie och kan därför inte spåras via AdWords kunders hemsida. Informationen som erhållits via cookien, kommer att användas för att generera statistik för AdWords kunder, för att få reda på hur många användare som klickat på deras annons och vidarekopplades till sidan via en ”spårnings tag”. Däremot kommer de inte erhålla någon information som gör det möjligt att kunna identifiera användare. Om du inte vill bli delaktig i spårning kan du antingen avaktivera cookien i din webbläsare eller konfigurera om din webbläsare till att blockera alla cookies från ”googleleadservices.com” domänen. Notera att du inte kan radera ”opt-out” cookies om du inte vill att analyserande data ska bli loggad. Efter att ha raderat alla cookies i din webbläsare måste du återställa respektive ”opt-out” cookie.

Insticksprogram för sociala medier

Vår hemsida använder insticksprogram för följande sociala nätverk:

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland ("Facebook"); insticksprogrammen kan bli identifierade genom användning av Facebooks logos. Lista finns tillgänglig via: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ("Twitter"); insticksprogrammen kan bli identifierade genom användning av Twitters logos. Lista finns tillgänglig via: https://twitter.com/about/resources

Google (Google+), Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; (“Google+”); insticksprogrammen kan bli identifierade genom användning av Google+ logos. Lista finns tillgänglig via: https://developers.google.com/+/web/+1button/?hl=de

Insticksprogram är färdiga tilläggsprogram för webbplatser som är skapade av de sociala nätverkens operatörer och gjorts tillgängliga för tredje-man. De möjliggör en koppling mellan en annan webbplats och respektive nätverk. Vad alla insticksprogram för sociala nätverk har gemensamt är att de inte är övervakade eller hanterade av KSB trots att de är integrerade i tredje-man webbläsarinnehåll. Det är därför vi informerar våra användare om hur de här insticksprogrammen fungerar så att de själva kan bestämma om huruvida de vill använda dem eller inte.

Vi använder oss utav ”dubbel-klick metod” för de sociala mediernas insticksprogram för att maximera dataskyddet för användare av vår webbplats. När webbplatsen skrivs in, avaktiveras knapparna och börjar inte omedelbart att skicka information till de sociala nätverkens operatörer. Endast när knappen är tillfälligt eller permanent aktiverad (första klicket), ger användaren tillstånd till den här funktionen och informationen skickas vidare. Andra klicket skickar användarens medgivande till nätverket vi erbjuder. Den här metoden gör det möjligt för våra användare att bestämma om de är villiga att skicka användaredata till det sociala nätverkets operatörer.

När användare besöker vår webbplats med insticksprogram permanent aktiverade enligt dubbel-klick metoden, skapar webbläsaren direkt kontakt med det sociala närverkets server och användar-specifik data skickas till det ovannämnda sociala nätverkets leverantörer, utan att användaren uttryckligen blir medveten om detta. När det gäller Facebook, involverar det information som specificerar att användaren har besökt vår webbplats samt inkluderar IP adressen, eventuellt terminalen, tillsammans med datum, tid, webbläsare och operativsystem. Det här inträffar även när användaren inte använder ”like”-knappen. Twitter, å andra sidan, samlar inte bara in information som uttrycker att sidan har besökts utan även IP adressen. Operatörerna av de sociala nätverken har inte avslöjat om de samlar in ytterligare data i det här sammanhanget. Medan användaren är uppkopplad på ett socialt nätverk när de besöker vår hemsida, kan de hänföra eller korrelatera besöket det matchande användarkontot. Om användaren klickar på ett tilläggsprogram eller använder andra sociala nätverksfunktioner (t.ex. kommentarsfältet), skickas och lagras den informationen på det sociala nätverkets servrar. Skulle användaren vilja förhindra att den här informationen skickas, måste han eller hon logga ut från det sociala nätverket innan vår webbplats laddas upp.

Vi är inte underrättade om, eller mottar vidare detaljer, angående vilken typ eller i vilket omfång den skickade datan har. Vi refererar till de enskilda sociala nätverkens datasekretess- och skyddsinformation för de specifika syften och omfånget datainsamlingen har, vidare behandling och användning av datan samt användarens rättigheter och inställningsalternativ för att kunna skydda användaren.

Säkerhet

KSB använder sig utav lämpliga ”state-of-the-art” teknisk säkerhetspolicys och tillämpningar för att säkra datan och informationen som tillkommit via avsiktlig eller oavsiktlig manipulation, förlust, skada eller ej auktoriserad användning. När personlig information samlas in och behandlas krypteras den för dataöverföring.

Länkar till andra webbsidor

Våra nätverksbaserade erbjudanden innehåller länkar till andra webbsidor. Vi har ingen kontroll över om operatörerna av de här webbsidorna tillämpar relevanta datasekretess- och skyddsbestämmelser.

I egenskap av leverantör, ansvarar KSB, enligt lag, över sitt eget innehåll. Det är av vikt att särskilja på innehållet från andra leverantörer och på det givet av KSB. KSB tar varken ansvar för eller rekommenderar innehåll som tillhandahållits från andra webbsidor. Distributören av den utomstående webbsidan är ensam ansvarig för all olagligt, inkorrekt och ofullständigt innehåll, samt för den eventuella skada som orsakats av detta innehåll. Redaktören är endast ansvarig för de länkar som medvetet tillhandahållits av tredje-part, inkluderat de med olagligt innehåll om det är tekniskt och rimligt att kunna förhindra dessa.

Additional Information