Användarvillkor

Friskrivning från ansvar

KSB Sverige AB ansvarar inte för att informationen på den här webbplatsen är korrekt, komplett eller dagsaktuell. Ansvar tas vidare inte för eventuell skada som kan uppkomma genom direkt eller indirekt användning av webbplatsen och länkade webbplatser, såvida skadan inte har uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet.

Upphovsrätt

Innehållet som KSB Sverige AB publicerar på den här hemsidan är uteslutande ägt av och licensierat till KSB Sverige AB. För reproducering, spridning och offentliggörande av innehållet krävs skriftligt tillstånd. Tredje parts upphovsrättslag kommer att respekteras och upprätthållas i samtliga avseenden, då vi inte är ägare av innehållet.

Additional Information