Företagsinformation

Utgivare
KSB Sverige AB
representerad av Tuomas Karhu

Postadress:
Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sverige

Besöksadress:
Datavägen 23
SE-436 32 Askim, Sverige

Tel. +46 31 720 24 00
Fax +46 31 720 24 85
E-post: ksbsverige@ksb.com

E-post för Order:order.se@ksb.com

Redaktör
KSB Sverige AB

Implementering och underhåll
Aperto AG
Chausseestrasse 5
10115 Berlin
www.aperto.de

© Copyright 2002-2018 KSB Sverige AB

Additional Information