Izjava o zaštiti podataka

Skladištenje podataka o pristupu

Svaki put kada korisnik pristupi veb lokaciji KSB-a ili otvori dokument, ovi podaci o pristupu se čuvaju u datoteci evidencije na našem serveru.

Svaka evidencija o zahtevu sastoji se od sledećih opštih informacija:

  • Originalna veza sa koje je potekao zahtev
  • Naziv datoteke
  • Datum i vreme zahteva
  • Obim prenetih podataka
  • Status pristupa (datoteka preneta, datoteka nije pronađena, itd.)
  • Rezultat upita na veb pregledaču
  • IP adresa zahtevaoca

Sačuvani podaci se koriste isključivo u statističke svrhe. Informacije se ne obelodanjuju niti dele sa trećim licima, ni u komercijalne niti u nekomercijalne svrhe.

Prikupljanje ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju isključivo kada korisnici sami podele ove informacije, na primer tokom registracije, prilikom popunjavanja obrazaca ili poručivanja materijala sa informacijama, kao i u ostalim slučajevima koji su detaljnije navedeni u nastavku. KSB koristi ove informacije kako bi odgovorio na upite ili zahteve i kako bi dostavio korisnicima informacije o proizvodima, uslugama ili ponudama kompanije. Informacije se ne obelodanjuju trećim licima izvan obima biltena, bilo u komercijalne ili u nekomercijalne svrhe. U svakom trenutku možete da povučete svoju saglasnost za čuvanje i korišćenje vaših ličnih podataka sa naknadnim dejstvom. Jednostavno nam dostavite vaše želje na: KSB črpalke in armature d.o.o., Milana Rešetara 2d, RS-11080 Beograd ili info@ksb-srbija.rs.

Korisnici imaju pravo da primaju, na zahtev i bez nadoknade, informacije o ličnim podacima koje se čuvaju o njima ili pod njihovim pseudonimom. U skladu sa zakonom takođe imaju pravo da koriguju, zaključavaju ili brišu svoje lične podatke. Jednostavno nam dostavite vaše želje u tom smislu na:KSB črpalke in armature d.o.o., Milana Rešetara 2d, RS-11080 Beograd ili info@ksb-srbija.rs.

Bilten

Ako se prijavite za primanje biltena, informacije koje nam otkrijete će se koristiti prvenstveno u ove svrhe.

Potrebno je da navedete vašu adresu e-pošte kako biste se prijavili za uslugu slanja biltena. Kako bismo se uverili da je proces registracije zaista pokrenuo vlasnik adrese e-pošte, koristimo proces „dvostruke saglasnosti“, koji nam omogućava da dokumentujemo da je bilten poručen, da je poslata potvrda putem e-pošte i da je primljen odgovor. To su sve informacije koje se prikupljaju. Kako bismo unapredili naše usluge biltena, posebno kako bi se izbegle dvostruke porudžbine, prosledićemo vašu adresu e-pošte našim evropskim povezanim društvima radi poređenja. Nakon prijema, vaša adresa e-pošte će se koristiti isključivo u ove svrhe. Ostala  lica neće biti uključena. U bilo kom trenutku možete da povučete vašu saglasnost za čuvanje vaših ličnih podataka i korišćenje istih za potrebe distribucije biltena. Odgovarajuća veza je stavljena na dnu svakog biltena. Alternativno, možete da nam pošaljete poruku na [uneti adresu e-pošte] kojom ćete nas obavestiti o vašoj želji da otkažete pretplatu na bilten.

Univerzalna analitika

Naša veb lokacija koristi usluge Google univerzalne analitike, alatke za veb analizu koju nudi kompanija Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - „Google“). S tim u vezi, opcija Univerzalne analitike koristi ID korisnika kako bi identifikovala posetioca veb lokacije, između ostalog. Informacije koje se čuvaju za predmetni korisnički ID u vezi sa načinom na koji koristite ovu veb lokaciju se obično šalju na Google server u SAD, gde se i skladište. S obzirom da je anonimizacija IP adrese aktivirana na ovim veb lokacijama, Google će prvo skratiti vašu IP adresu na teritoriju zemlje članice Evropske unije ili druge potpisnice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u vanrednim, izolovanim slučajevima se celokupna IP adresa šalje na Google server u SAD i potom skraćuje. U naše ime, kompanija Google koristi ove informacije kako bi procenila i ocenila kako koristite veb lokaciju, napravila izveštaje o aktivnostima na veb lokaciji i obezbedila dodatne usluge operateru veb lokacije u vezi sa veb lokacijom i korišćenjem interneta (npr. analiza korišćenja različitih uređaja). IP adresa koju pošalje vaš pregledač u okviru aktivnosti Univerzalne analitike se ne spaja niti povezuje sa drugim podacima kompanije Google. Ako želite da sprečite prikupljanje podataka o korišćenju veb lokacije (uključujući i vašu IP adresu) i slanje takvih podataka kompaniji Google, kao i da sprečite obradu ovih podataka od strane kompanije Google, potrebno je da kliknete na sledeću vezu kako biste preuzeli i instalirali odgovarajuću dodatnu komponentu na vaš pregledač:

Veza: Dodatak pregledaču za deaktivaciju Google analitike (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Kao alternativu dodatnoj komponenti u pregledaču ili ako koristite aplikaciju pregledača na mobilnom uređaju, kliknite na sledeću vezu da podesite kolačić za odbijanje saglasnosti, koji će sprečiti Google analitiku da prikuplja podatke na ovoj veb lokaciji (ovaj kolačić funkcioniše samo na ovom pregledaču i samo u kombinaciji sa ovim domenom; ako obrišete kolačiće na ovom pregledaču, moraćete ponovo da kliknete na vezu):

Deaktiviranje “Google pretraživača”

Napominjemo da ova veb lokacija koristi Google analitiku sa ekstenzijom “_anonymizeIp()”. U tom slučaju, IP adrese se dalje obrađuju samo u skraćenom formatu kako bi se sprečilo direktno povezivanje sa određenim pojedincem.

Oglasi (AdWords)

 

Ova veb lokacija koristi Google praćenje konverzije. Ako ste do naše veb lokacije došli preko oglasa koji postavlja kompanija Google, Google Oglasi će na vaš računar staviti kolačić. Kolačić za praćenje se postavlja kada korisnik klikne na oglas koji postavi kompanija Google. Ovaj kolačić ističe nakon 30 dana i više se ne može koristiti za potrebe lične identifikacije. Ako korisnik posećuje određene stranice na našoj veb lokaciji i kolačić još uvek nije istekao, i KSB i Google mogu da utvrde da je korisnik kliknuo na oglas i da je tako došao do stranice. Svaki klijent Google Oglasa dobija drugačiji kolačić. Shodno tome, kolačići se ne mogu pratiti preko veb lokacija klijenata Oglasa. Informacije koje se dobijaju preko kolačića za konverziju koriste se za izradu statistika za klijente Oglasa koji su se odlučili za praćenje. Klijenti tako mogu da saznaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i koji su došli do njihove stranice zahvaljujući oznaci za praćenje. Oni međutim ne dobijaju nikakve informacije koje bi im omogućile da pojedinačno identifikuju korisnike. Ako ne želite da učestvujete u praćenju, možete da izaberete da ne prihvatite kolačić, bilo putem deaktiviranja automatske funkcije postavljanja kolačića na vašem pregledaču ili putem konfigurisanja vašeg pregledača da blokira sve kolačiće sa domena „googleleadservices.com“. Imajte u vidu da ne možete da obrišete kolačiće za odbijanje saglasnosti ako ne želite evidentiranje analitičkih podataka. Nakon što ste obrisali sve kolačiće na vašem pregledaču, morate da resetujete odgovarajući kolačić za odbijanje saglasnosti.

Dodatne komponente za društvene medije

Naša veb lokacija koristi dodatne komponente za sledeće društvene mreže:

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland („Facebook“); dodatna komponenta se može prepoznati po nekom od Facebook logotipa. Spisak je dostupan putem mreže na https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 („Twitter“); dodatna komponenta se može prepoznati po nekom od Twitter logotipa. Spisak je dostupan putem mreže na https://twitter.com/about/resources

Dodatne komponente su unapred pripremljene ekstenzije za veb lokacije koje su pripremili operateri društvenih mreža i stavili na raspolaganje trećim licima koja mogu da ih koriste. One omogućavaju povezivanje ili uspostavljanje veze između druge veb lokacije i odgovarajuće mreže. Ono što sve dodatne komponente za društvene mreže imaju zajedničko je činjenica da njih ne nadgleda niti njima upravlja kompanija KSB, uprkos tome što su integrisane u veb sadržaj trećeg lica. Iz tog razloga obaveštavamo korisnike naše veb lokacije o načinu funkcionisanja ovih dodatnih komponenti kako bi oni mogli sami da odluče da li žele da ih koriste.

Koristimo metod „dvostrukog klika“ za dodatne komponente za društvene medije kako bismo u najvećoj meri zaštitili podatke korisnika na našoj veb lokaciji. Kada se pozove veb lokacija, dugme se deaktivira i ne počinje odmah da šalje informacije operaterima društvene mreže. Tek kada se dugme privremeno ili trajno aktivira (prvi klik), korisnik izražava svoju saglasnost sa ovom aktivnošću, nakon čega se informacije uredno šalju. Drugi klik označava poverenje korisnika za mreže koje koristimo. Ovaj metod omogućava korisnicima naše veb lokacije da odluče da li se slažu da pošalju korisničke podatke operaterima društvenih mreža.

Kada korisnici posete našu veb lokaciju sa trajno aktiviranom dodatnom komponentom u skladu sa metodom dvostrukog klika, pregledač uspostavlja direktnu vezu sa serverom društvene mreže i šalju se podaci specifični za korisnika ka provajderu gore navedene društvene mreže bez da je korisnik izričito svestan toga. U slučaju Facebook-a, to obično uključuje informacije u kojima se navodi da je korisnik posetio našu veb lokaciju i uključuje IP adresu krajnjeg uređaja ili terminala koji je korišćen, zajedno sa datumom i vremenom, opisom pregledača i operativnog sistema. To se takođe dešava i kada korisnik ne klikne dugme „Sviđa mi se“. Twitter, sa druge strane, ne samo da prikuplja informacije u kojima se navodi da je veb lokacija bila posećena, već takođe i IP adresu. Operateri društvene mreže nisu obelodanili nikakve dalje detalje o dodatnim podacima koje možda prikupljaju u ovom kontekstu. Ukoliko je korisnik prijavljen na odgovarajuću društvenu mrežu prilikom posete naše veb lokacije, mreža može da dodeli ili da poveže ovu posetu sa odgovarajućim korisničkim nalogom. Ako korisnik klikne na dodatnu komponentu ili koristi druge funkcije društvene mreže (npr. funkciju komentarisanja), ove informacije se takođe šalju i čuvaju na serverima koje održavaju društvene mreže. Ukoliko korisnik želi da spreči slanje ovih dodatnih informacija, neophodno je da se odjavi sa društvenih mreža pre učitavanja naše veb lokacije.

Mi nismo svesni niti dobijamo bilo kakve dodatne detalje u pogledu tipa i obima poslatih podataka. Pogledajte informacije o privatnosti i zaštiti informacija društvenih mreža radi više detalja o svrsi i obimu aktivnosti prikupljanja podataka od strane odgovarajućeg dobavljača, dalje obrade i korišćenja podataka od strane predmetnog dobavljača, te o pravima korisnika i opcijama za podešavanje zaštite privatnosti korisnika.

Bezbednost

KSB primenjuje odgovarajuće najmodernije politike i procedure za tehničku bezbednost kako bi zaštitio obelodanjene podatke i informacije od nenamerne ili namerne manipulacije, gubitka, oštećenja ili neovlašćenog pristupa. U slučaju prikupljanja i obrade ličnih podataka, informacije se šifruju pre prenosa podataka.

Veze ka drugim veb lokacijama

Naša ponuda na mreži sadrži veze ka drugim veb lokacijama. Mi ne kontrolišemo da li operateri drugih veb lokacija poštuju relevantne propise u domenu privatnosti i zaštite podataka.

Kao dobavljač, KSB je prema zakonu odgovoran za svoj sopstveni sadržaj. Neophodno je napraviti razliku između linkova  ka sadržajima drugih dobavljača i ka sadržajima koje obezbeđuje KSB. KSB ne prihvata odgovornost niti na bilo koji način odobrava sadržaj kojem se pristupa preko linkova  i koji je posebno označen kao takav. Dobavljač povezane veb lokacije je isključivo odgovoran za nezakonit, netačan ili nepotpun sadržaj, kao i za svaku štetu izazvanu korišćenjem ili nekorišćenjem pruženih informacija. U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini KSB  je isključivo odgovoran za linkove  trećih lica, osim akonije znao niti je mogao znati za nedopušteno delovanje korisnika usluga ili za sadržaj podataka u tim informacijama ili ako odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku ukloni ili onemogući pristup tom podatku.

Additional Information