Podaci o kompaniji

Izdavač
KSB pumpe i armature d.o.o.

Milana Rešetara 2D

11080 Beograd
Tel. +381 11 31431 96

VAT No.: 103948775

Urednik
Kaja Ceglar
E-mail: kaja.ceglar@ksb.com

Implementacija i održavanje
Aperto AG
Chausseestrasse 5
10115 Berlin
www.aperto.de

© KSB pumpe i armature d.o.o 2002-2017

Additional Information