Merenja na KSB bunarskim pumpama – vodimo računa o troškovima energije u bunarskim sistemima

Stepen iskorišćenja potapajuće bunarske pumpe je presudan faktor kod pumpanja podzemnih voda: slab stepen korisnosti prouzrokuje visoke energetske troškove. KSB testira pumpu u bunaru putem specijalnih merenja i određuje ukupno korisno dejstvo pumpe.

 UPA potapajuće bunarske pumpe UPA potapajuće bunarske pumpe

KSB je izvršio više od 4000 merenja na bunarskim pumpama. Testovi su otkrili da je jedna trećina od svih merenih potapajućih bunarskih pumpi radila sa ukupnim iskorišćenjem ispod 40 %. Koristile su previše energije i ispumpavale vodu neekonomično.

Merenje na KSB bunarskoj pumpi Merenje na KSB bunarskoj pumpi

Obzirom da bunarske pumpe često rade hiljade sati godišnje, poboljšanje ukupnog iskorišćenja čak i u malom procentu doneće značajne uštede energije za bunare.

Često, troškovi energije ušteđeni u jednoj godini premašuju cenu nove, optimizovane pumpe.

Prednosti KSB-ovih merenja na bunarskim pumpama

KSB obezbeđuje operatere bunarskih sistema sa:

  • Tačnim pregledom iskorišćenja potapajuće bunarske pumpe
  • Pouzdanim kvantitativnim pristupom za smanjenje troškova rada
  • Isplativom analizom koja pruža činjenice za prave ekonomske odluke
  • Jasnom izjavom o mogućim uštedama na troškovima energije za bunarske sisteme
Additional Information
FluidFuture_Link_en_marginalLsTn

Fluid Future® - Energetska efikasnost

Energija: mi trošimo sve naše da bismo sačuvali puno vašeg. FluidFuture® analizira sistem i utvrđuje potencijal za uštede – za veću energetsku efikasnost i manje troškove. Više informacija o FluidFuture®

Više informacija o Fluid Future projektu
Broschüre-SB_original

Fokusirani na vaš uspeh.

Na jednom mestu: integrisana KSB rešenja. Pogledajte široki asortiman proizvoda i mogućnosti za različite aplikacije u industriji, pripremi vode i građevinskoj tehnici.

Preuzmi brošuru