KSB servisna rešenja – pojedinačni koncepti za efikasne pumpe i sisteme

KSB-ov sveobuhvatni servis nudi prilagođena rešenja za sve primene kupca, i osigurava da pumpe i sistemi rade efikasno.

Sva KSB-ova servisna rešenja usredsređuju se na jedan cilj: da optimizuju raspoloživost sistema.

Find the right solution with KSB

Ponuda KSB-ovog servisa ukratko – više od samo servisa rezervnih delova

  • Tehnički konsaltingkoji pruža kvalifikovano servisno osoblje
  • Individualni servisni koncepti kao što je TPM (Total Pump Management) -Potpuni menadžment pupme i SES (System Efficiency Service) - Servis za efikasnost sistema
  • KSB servis rezervnih delovasa kratkim vremenom isporuke, takođe i za proizvode drugih proizvođača
  • Usluga iznajmljivanja pumpisa više od 120 pumpi na raspolaganju
  • Servisne usluge širom sveta sa zadacima za međunarodne KSB-ove servisne stručnjake koordinisanim u Nemačkoj – za pojedinačne pumpne agregate ili cele sisteme


Additional Information
KSB-Pumpenprogramm

Product Brochure Pumps and Automation

Here you can download the brochure Pumps and Automation Overview

Product Brochure Pumps and Automation11 MB
Armaturenprogramm_original

Product Brochure The Range of Valves

Here you can download the brochure Valves Overview

Product Brochure The Range of Valves9 MB