KSB radna kola pumpi za optimalni transport otpadne vode

Radna kola pumpi su ključne komponente u transportu otpadne vode, gde je neophodna pouzdanost. Izbor odgovarajućeg radnog kola omogućiće sprečavanje začepljivanja i postizanje najvećeg mogućeg učinka. KSB nudi radna kola za sve procese u obradi otpadne vode.

Pump_impellers_img

Umesto izrade univerzalnih pumpnih radnih kola, KSB nudi specijalizovanu tehnologiju za sve vrste primena u transportu otpadne vode.

KSB radna kola pumpi za transport otpadne vode

D - radno kolo

Otvoreno, dijagonalno radno kolo sa jednom lopaticom ima slobodan prolaz do 150 milimetara.

Primene:

 • aktivni mulj,
 • mešana voda,
 • sirova otpadna voda,
 • sirovi i istruli mulj,
 • cirkulišući (optočni) i zagrejani mulj.

D - radno kolo je pogodno za otpadnu vodu koja sadrži:

 • Čvrste materije i duga vlakna ili krupne čvrste čestice

E - radno kolo

Zatvoreno radno kolo sa jednom lopaticom (ili monokanalno radno kolo) ima slobodan prolaz do 280 milimetara.

Primene:

 • Sirova otpadna voda
 • Mešana voda
 • Sirovi i istruli mulj
 • Aktivni mulj
 • Cirkulišući (optočni) i zagrejani mulj

E - radno kolo pogodno je za otpadnu vodu koja sadrži čvrste materije i duga vlakna.

F - radno kolo

Slobodnoprotočno radno kolo ima slobodan prolaz do 135 milimetara.

Primene:

 • Sirova otpadna voda
 • Aktivni mulj
 • Sirovi i istruli mulj
 • Cirkulišući (optočni) i zagrejani mulj
 • Mešana voda

Slobodnoprotočno radno kolo pogodno je za otpadnu vodu koja sadrži:

 • Čvrste materije i duga vlakna
 • Krupne čvrste čestice
 • Zarobljeni gas ili vazduh

K - radno kolo

Zatvoreno višekanalno radno kolo ima slobodan prolaz do 190 milimetara.

Primene:

 • Prethodno filtrirana otpadna voda
 • Industrijska otpadna voda
 • Otpadna voda sa deponija
 • Kišnica
 • Aktivni mulj

K - radno kolo pogodno je za tečnosti sa čvrstim materijama ili muljevite negasovite tečnosti koje ne sadrže vlaknasti materijal.

S - radno kolo

Radno kolo sa seckalicom ima slobodan prolaz do 7 milimetara.

Primene:

 • Kućna otpadna voda
 • Otpadna voda
 • Kanalizaciona otpadna voda

S - radno kolo je pogodno za ekonomski efikasan transport kućne otpadne vode koja sadrži krupne materije ili duga vlakna.

Additional Information
WW_segmentbroschuere

Preuzmi brošuru

Delujemo na odgovoran način

Preuzmi brošuru3 MB
FluidFuture_Link_en_marginalLsTn

Fluid Future® - Energetska efikasnost

Energija: mi trošimo sve naše da bismo sačuvali puno vašeg. FluidFuture® analizira sistem i utvrđuje potencijal za uštede – za veću energetsku efikasnost i manje troškove. Više informacija o FluidFuture®

Više informacija o Fluid Future projektu
Broschüre-SB WW_original

Naš fokus je vaš uspeh

Na jednom mestu: integrisana KSB rešenja. Pogledajte širok asortiman proizvoda i mogućnosti za različite aplikacije u industriji, pripremi i tretmanu voda i kućnoj tehnici.

Preuzmi brošuru