Materijali otporni na habanje koji se koriste za izradu pumpi za industrijsku otpadnu vodu

Materijali otporni na habanje poput livenog gvožđa, nerđajućeg čelika (dupleks čelik) i belog livenog gvožđa pružaju optimalnu zaštitu pumpama za industrijsku otpadnu vodu i osiguravaju rad bez problema.

Material_img Korozivna i abrazivna priroda industrijskih otpadnih voda zahteva korišćenje materijala visoke tehnologije za pumpe za otpadnu vodu. KSB pumpe za otpadnu vodu uključuju Amarex KRT pumpe sa potapajućim motorom, Sewatec pumpe sa suvim izvođenjem montaže i Amacan potapajuće pumpe u cevnim šahtovima, i sve su izrađene od materijala otpornih na habanje.

  1. Liveno gvožđe
  2. Nerđajući čelik (dupleks čelik)
  3. Belo liveno gvožđe – otporno na habanje

Liveno gvožđe – za delove izložene ekstremnim opterećenjima

Liveno gvožđe nudi odličan odnos vrednost/cena i veoma je otporno na habanje. Njegova pritisna čvrstoća čini ga pogodnim materijalom za delove izložene ekstremnim opterećenjima.

Liveno gvožđe koristi se kao materijal pumpi za pumpanje sledećih tečnosti u preradi industrijskih otpadnih voda:

Pumpana tečnostPreporučeni tip radnog kola *)
Otpadna voda
K, D, E, F
Rečna voda
K, D, E, F
Kišnica
K, D, E, F
Odpadna voda / blato
Neprečiščene komunalne odpadne vode
F, S, D, E, K
ODpadna voda, ki vsebuje zrak ali plin
F
Blato
Surovo blato
F, E, D
Prečiščeno blato
F, E, D
Aktivno blato
K
Industrijska otpadna voda koja sadrži ...
Suspenzije boja
 K
Suspenzije lakova/boja
F, E
Vlakna/celuloznu pulpu
F, S, D
Metalne opiljke/strugotinu
K, F
Abrazivne supstance
K, F
Blago kisela industrijska otpadna voda
K, F
Neutralna nekorozivna otpadna voda
Amonijum hidroksid
K
Amonijum hidroksid 5%K
Urea 25%K
Kalijum hidroksid 10%K
Kalijum hidroksid 5%K
Natrijum hidroksid 5%K
Natrijum karbonat 30%K
Neutralna, nekorozivna otpadna voda koja sadrži ...
Alifatične ugljovodonike, npr. ulja, benzin, butan, metanK
Aromatične ugljovodonike, npr. benzen, stirenK
Hlorovane ugljovodonike, npr. tetrahloroetilen, etilen hlorid, hloroform, metilen hloridK

*) S-radno kolo samo za Amarex KRT

Nerđajući čelik (dupleks čelik) – za odličnu hemijsku otpornost

Otporan na rđu i kiseline nerđajući čelik (dupleks čelik) posebno je pogodan za upotrebu u hemijskoj i procesnoj industriji. On obezbeđuje zaštitu od rupičaste tj. tačkaste korozije i korozije zbog napuklina od naprezanja - pukotinske naponske korozije.

Pumpe od nerđajućeg ili dupleks čelika imaju dug vek trajanja, čak i kad rade u otpadnoj vodi koja sadrži fosfornu i sumpornu kiselinu. Otporne su na rupičastu koroziju i, zahvaljujući niskom sadržaju ugljenika, intergranularnu (međukristalnu) naponsku koroziju. Nerđajući čelik (dupleks čelik) koristi se kao materijal pumpi za pumpanje sledećih tečnosti u primenama u preradi industrijskih otpadnih voda:

Pumpana tečnost
Preporučeni tip radnog kola *)
Morska voda
K, F
Bočatna (slankasta) voda
K, F
Korozivna industrijska otpadna voda
K, F

*) S-radno kolo samo za Amarex KRT

Belo liveno gvožđe – koristi se za visoko abrazivne tečnosti

Materijali otporni na habanje kao što je beli liv koriste se za visoko abrazivne tečnosti. Liveno gvožđe legirano hromom i molibdenom karakteriše znatno veća otpornost na habanje od drugih livenih gvožđa.

KSB-ovo belo liveno gvožđe je legirani liv u skladu sa DIN 1695, tvrđi od kaljenog hromnog čelika. Pumpe od belog liva otporne na habanje koriste se za pumpanje sledećih tečnosti u primenama u preradi industrijskih otpadnih voda:

Pumpana tečnost
Preporučeni tip radnog kola *)
Visoko abrazivna industrijska otpadna voda koja uzrokuje habanje
Krečna voda
K
Krečno mleko koje sadrži kvarc i suspenziju pigmenta
K
Voda za pranje koja sadrži čvrste materije
K, F
Otpadna voda koja sadrži prašinu ili pepeo
K
Mešavina vode i peska
K, F

*) S-radno kolo samo za Amarex KRT

Additional Information
WW_segmentbroschuere

Preuzmi brošuru

Delujemo na odgovoran način

Preuzmi brošuru3 MB
FluidFuture_Link_en_marginalLsTn

Fluid Future® - Energetska efikasnost

Energija: mi trošimo sve naše da bismo sačuvali puno vašeg. FluidFuture® analizira sistem i utvrđuje potencijal za uštede – za veću energetsku efikasnost i manje troškove. Više informacija o FluidFuture®

Više informacija o Fluid Future projektu
Broschüre-SB WW_original

Naš fokus je vaš uspeh

Na jednom mestu: integrisana KSB rešenja. Pogledajte širok asortiman proizvoda i mogućnosti za različite aplikacije u industriji, pripremi i tretmanu voda i kućnoj tehnici.

Preuzmi brošuru