KSB-ova analiza nestacionarnog protoka – precizni podaci za pouzdani rad sistema

Analiza nestacionarnog protoka u fazi planiranja je bitna za optimalno funkcionisanje pumpne stanice. KSB vrši precizne analize nestacionarnog protoka i savetuje klijente o odgovarajućim rešenjima za sprečavanja hidrauličnih udara.

water_hammer_img

Hidraulični udari su dinamičke promene pritiska koje se događaju kao rezultat uslova nestacionarnog protoka. Iako se promene pritiska ne mogu u potpunosti izbeći u pumpnim stanicama, moraju se držati unutar dopuštenih limita pomoću odgovarajućih kontrolnih sistema. KSB bira te sisteme kontrole hidrauličnih udara na osnovu precizne analize nestacionarnog protoka ili hidrauličnog udara.

Zašto su sistemi za kontrolu hidrauličnih udara tako važni za pumpne stanice?

Sistemi za kontrolu hidrauličnih udara sprečavaju mehaničko preopterećenje hidromehaničkih komponenti sistema. Oni su jedini način da se osigura da pumpne stanice decenijama rade optimalno i pouzdano.

Ovako KSB obavlja analizu nestacionarnog protoka:

Na osnovu godina iskustva KSB stručnjaci određuju idealne tehničke i ekonomske parametre za adekvatnu kontrolu hidrauličnih udara što je moguće ranije u fazi planiranja. Za analizu nestacionarnog protoka potrebni su opsežni podaci o hidrauličkom sistemu, uključujući:

  • Plan cevovoda (dužina, visina)
  • Prečnik cevi
  • Količine protoka
  • Uslove rada

Kad je analiza gotova, KSB stručnjaci sastavljaju pojedinačni izveštaj za svakog kupca. U saradnji sa kupcem, KSB razvija optimalna rešenja za kontrolu hidrauličnih udara.

Kratak pregled najvažnijih sistema za kontrolu hidrauličnih udara:

  • Akumulatori s gasnim jastukom (vazdušni sudovi)
  • Zamajci montirani na pumpe
  • Odušni ventili
  • Priklopni odbojni ventili
  • Regulacioni rezervoar (kompenzaciona cev)
Additional Information

KSB Know-how – Water hammer

Water hammer

Water hammerKSB Know-how, Volume 13 MB