Podučavanje veštinama za budućnost

Tehnički seminari plus podučavanje profesionalnim i ličnim veštinama.

KSB nudi sveobuhvatan izbor programa obuke. Uključite se u ove programe i pomozite vašim zaposlenim da prošire svoja znanja. KSB je dobro poznat po svojim proizvodima i podršci na licu mesta, ali naše usluge idu i dalje od toga. KSB pruža širok spektar kurseva obuke. Tehnički seminari prenose temeljno znanje o funkciji pumpe i armatura, i objašnjavaju detalje karakteristika hidrauličnih sistema.

KSB kompanije nude obuku za pumpe i armature.

Additional Information
KSB-Pumpenprogramm

Product Brochure Pumps and Automation

Here you can download the brochure Pumps and Automation Overview

Product Brochure Pumps and Automation11 MB
Armaturenprogramm_original

Product Brochure The Range of Valves

Here you can download the brochure Valves Overview

Product Brochure The Range of Valves9 MB